Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2023

Điểm chuẩn đang được cập nhật....

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 dao động trong khoảng 15 - 19 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Ngôn ngữ Anh với 19 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2021

Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021 dao động trong khoảng 15 - 17 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2020

Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2020 dao động trong khoảng 15 - 16 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Thú y với 16 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2019

Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2019 đều ở mức 13 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2018

Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 đều ở mức 15 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2017

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
52340101 Quản trị kinh doanh 15.5
52540102 Công nghệ thực phẩm 15.5
52620109 Nông học 21.5
52620301 Nuôi trồng thủy sản 15.5
52640101 Thú y 15.5
52620105 Chăn nuôi 20.25
52220201 Ngôn ngữ Anh 22.75

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-ninh-thuan.jsp


Tài liệu giáo viên