100 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 Chương 5 có lời giải

Tài liệu tổng hợp 1000 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm chọn lọc, có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học. Hi vọng với bộ bài tập trắc nghiệm này sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy môn Toán lớp 3, giúp các bận phụ huynh dễ dàng học cùng các con. Và hi vọng với bộ Câu hỏi trắc nghiệm này sẽ giúp các em học sinh ôn luyện, hiểu bài môn Toán lớp 3. Bạn vào tên bài để theo dõi phần Bài tập trắc nghiệm Toán 3 và lời giải tương ứng.

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000

Câu 1 : Số 52 425 được đọc là:

A. Năm hai bốn hai năm

B. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai lăm

C. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm

D. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm

Câu 2 : Điền số thích hợp vào chỗ trống theo mẫu:

Mẫu: 12 345=10 000 + 2 000 + 300 + 40 + 5

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Điền dấu >,< hoặc = vào chỗ trống:

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5 : Số lớn nhất trong các số 21783; 21873; 21387; 21837 là:

A. 21783

B. 21873

C. 21387

D. 21837

Câu 6 : Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7 : Số Ba mươi hai nghìn sáu trăm linh bốn viết là:

A. 32640

B. 32604

C. 36004

D. 23604

Câu 8 : Tích vào ô trống Đúng hoặc Sai cho mỗi nhận xét sau:

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9 : Ghép ô chứa số với phép toán tương ứng

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học