Giáo án Địa Lí 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giáo án Địa Lí 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

- Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

- Biết được sự phát triển từ thấp lên cao của các hình thức này.

2. Về kĩ năng

Nhận diện được những đặc điểm chính của mỗi hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

3. Về thái độ

- Biết được các hình thức TCLTCN ở Việt Nam và địa phương

- Ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức cụ thể ở điạ phương (điểm công nghiệp, khu công nghiệp, ...)

4. Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Tự học, giao tiếp, giải quyết vấn đề, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ, hình ảnh.

II. Chuẩn bị của Giáo viên & Học sinh

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Bản đồ công nghiệp thế giới, VN.

- Máy chiếu, tranh ảnh liên quan.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Sgk, vở bài tập, vở ghi.

III. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Các hoạt động học tập

Hoạt động 1: Khởi động (3 phút)

1. Mục tiêu:

- Tạo hứng thú học tập thông qua các hình ảnh, clip.

- Liên kết với bài mới.

2. Phương pháp – kĩ thuật: phát vấn, thuyết trình.

3. Phương tiện:

- Máy chiếu, tranh ảnh liên quan (một số nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp)

4. Tổ chức hoạt động

- GV giao nhiệm vụ: Giáo viên cho học sinh xem lần lượt các hình ảnh về các hoạt động sản xuất công nghiệp của VN hoặc thế giới (một số nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp) và yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau:

 + Các hình ảnh, clip trên nói về điều gì?

- HS nhận nhiệm vụ: HS làm việc theo hình thức cặp đôi. (GV theo dõi thái độ làm việc của HS)

- Trao đổi – thảo luận: Giáo viên gọi một học sinh trả lời, các học sinh khác nhận xét, bổ sung kiến thức.

- Đánh giá và chốt kiến thức: GV thuyết trình bổ sung và chuẩn kiến thức và dẫn dắt vào bài mới. Các điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật ở mỗi lãnh thổ khác nhau đã hình thành các hình thức TCLTCN khác nhau. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các hình thức TCLTCN chính, đó là Điểm CN, Khu CN tập trung, TTCN, Vùng CN

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Nội dung 1: Tìm hiểu vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp (3 phút)

a. Mục tiêu:

- HS biết vai trò của các TCLT công nghiệp.

b. Phương thức: cả lớp, phát vấn, thuyết trình.

c. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu học sinh đọc SGK và hiểu biết bản, hãy trả lời câu hỏi:

- Tổ chức lãnh thổ công nghiệp có vai trò như thế nào đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội? Liên hệ đối với nước ta?

+ Thời gian: 2 phút.

HS nhận nhiệm vụ: HS đọc SGK trả lời.

Trao đổi – thảo luận: Giáo viên gọi một học sinh trả lời, các học sinh khác nhận xét, bổ sung kiến thức.

Đánh giá và chốt kiến thức: GV thuyết trình bổ sung và chuẩn kiến thức.

I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động.

- Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Nội dung 2: Tìm hiểu Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp (30 phút)

a. Mục tiêu:

- Biết những đặc điểm chính của điểm công nghiệp, khu công nghiệp. Trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

- Xác định được điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp Bản đồ.

b. Phương thức: thảo luận nhóm (4 nhóm), dạy học hợp tác, khai thác hình ảnh.

c. Phương tiện:

- Bản đồ công nghiệp thế giới, VN.

- Máy chiếu, tranh ảnh liên quan.

d. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và phân nhiệm vụ cho các nhóm

Nhóm 1: Điểm công nghiệp

Nhóm 2: Khu công nghiệp tập trung

Nhóm 3: Trung tâm công nghiệp

Nhóm 4: Vùng công nghiệp

- Giáo viên yêu cầu các nhóm đọc thông tin trong bảng Một số hình thức TCLTCN và sự hiểu biết của bản thân, hãy:

 + Hoàn thành nội dung theo phiếu học tâp.

 + Lấy ví dụ minh họa về các hình thức TCLTCN của nước ta.

 + Thời gian thực hiện 5 phút.

- HS nhận nhiệm vụ: Làm việc với bảng Một số hình thức TCLTCN trong SGK và trao đổi trong nhóm để trả lời.

- Trao đổi – thảo luận: Các nhóm báo cáo và trao đổi với nhóm khác về kết quả làm việc.

- Đánh giá và chốt kiến thức:

 + GV đánh giá và chuẩn kiến thức.

 + GV giới thiệu cho HS một số hình ảnh về các hình thức TCLTCN.

 + GV gọi học sinh lên xác định một số trung tâm CN, vùng CN trên bản đồ.

II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1. Điểm công nghiệp

2. Khu công nghiệp tập trung

3. Trung tâm công nghiệp

4. Vùng công nghiệp

Phiếu học tập

Giáo án Địa Lí 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp | Giáo án Địa Lí 10 mới theo định hướng phát triển năng lực

Thông tin phản hồi Phiếu học tập

Điểm công nghiệp

Khu công nghiệp

Trung tâm công nghiệp

Vùng công nghiệp

Vị trí

Nằm gần nguồn nguyên, nhiên liệu.

Khu vực có ranh giới rõ ràng, gần các cảng biển, quốc lộ, sân bay...

- Gắn với các đô thị vừa và nhỏ có vị trí địa lí thuận lợi.

- Vùng lãnh thổ rộng lớn.

Quy mô

Quy mô nhỏ chỉ gồm 1 hoặc 2 xí nghiệp.

Quy mô khá lớn, gồm nhiều xí nghiệp công nghiệp và xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

- Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất kĩ thuật, công nghệ.

- Gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Mối quan hệ giữa các xí nghiệp

Không có mối liên hệ về mặt kĩ thuật sản xuất, kinh tế với các xí nghiệp khác.

Các xí nghiệp có khả năng hợp tác sản xuất cao.

- Có các xí nghiệp nòng cốt

- Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ

- Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hoá của vùng.

- Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

C. Hoạt động luyện tập. Dự kiến thời gian 6 phút.

1. Mục tiêu

Nhằm củng cố lại kiến thức đã học; rèn luyện kĩ năng qua bài học, góp phần hình thành năng lực tự học, sáng tạo.

2. Phương thức: Hoạt động cá nhân – Vấn đáp.

3. Tổ chức hoạt động

Câu 1: Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là?

A. Có các xí nghiệp hạt nhân.

B. Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ.

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

D. Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Câu 2: Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.

B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.

C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

D. Có các xí nghiệp nòng cốt.

Câu 3: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp ?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.

B. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

C. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa.

D. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên – nhiên liệu.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của khu công nghiệp tập trung ?

A. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.

B. Đồng nhất với một điểm dân cư.

C. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp.

D. Sản xuất các sản phẩm để tiêu dùng, xuất khẩu.

 + Trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 132.

D. Hoạt động vận dụng – mở rộng. Dự kiến thời gian 2 phút.

1. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng hoặc liên hệ kiến thức đã học được vào một vấn đề cụ thể của thực tiễn của địa phương.

2. Nội dung: GV hướng dẫn HS tự đặt vấn đề để liên hệ hoặc vận dụng.

3. Tổ chức hoạt động

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS về nhà tìm hiểu tư liệu về một số khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp của tỉnh Quảng Nam hoặc VN. (Nội dung: Tên hình thức - Vai trò – Nhân tố ảnh hưởng đến phân bố và hoạt động của hình thức đó). Giờ học sau sẽ báo cáo kết quả.

- HS nhận nhiệm vụ: Ghi chép nhiệm vụ về nhà tìm hiểu.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Địa Lí lớp 10 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Địa Lí 10 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí 10 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 10