Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

I. MỤC TIÊU

Sau bài học, học sinh cần:

1.Kiến thức:

-Trình bày được vai trò,cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

-Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.

-Tích hợp GDMT: MT tự nhiên là nguồn tài nguyên của ngành dịch vụ(du lịch); Các loại tài nguyên du lịch tự nhiên(địa hình, nước, khí hậu, sinh vật,...)

2.Kĩ năng:

-Phân tích bảng số liệu về một số ngành dịch vụ, biết vẽ biểu đồ cột

-Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới.

-Tích hợp GDMT: Lựa chọn biện pháp khai thác và bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên du lịch

3.Thái độ: Có ý thức học tập môn địa lí tốt hơn.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp, hợp tác và tìm kiếm thông tin.

- Năng lực chuyên môn:

   + Năng lực sử dụng bản đồ

   + Năng lực phân tích bảng số liệu, biểu đồ

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Phương pháp:

Trong bài học sử dụng các phương pháp dạy học tích cực là:

- Đàm thọai gợi mở

- Thảo luận nhóm

- Thuyết trình

- Sử dùng đồ dùng trực quan: Bản đồ, hình ảnh địa lý

2. Phương tiện:

- Các hình trong SGK phóng to.

- Bản đồ thế giới.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Khởi động: Hiện nay thế giới đang trải qua cuộc cách cạng KH-công nghiệp số mấy? Cuộc cách mạng này tác động mạnh nhất đến ngành nào? Em biết gì về ngành đó?

=> Vào bài mới

4. Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về cơ cấu của ngành dịch vụ (5 phút)

- Phương pháp: Đàm thoại gợi mở. Kĩ thuật tia chớp. Sử dụng phương tiện trực quan: bản đồ, sơ đồ.

- Tiến trình hoạt động

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin trong SGK trang 134, hãy hoàn thành sơ đồ sau:

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

- Bước 2: HS thảo luận, trao đổi để hoàn thành sơ đồ.

- Bước 3: GV chuẩn bị sẵn sơ đồ trên máy chiếu, nhưng giáo đã xáo trộn vị trí của các ngành DV. Yêu cầu học sinh phát hiện ra chỗ sai và thay đổi vị trí để có được sơ đồ đúng nhất.

- Bước 4: GV chuẩn kiến thức

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về vai trò của ngành dịch vụ ( 7 phút)

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Sử dụng hình ảnh, video, sơ đồ

- Tiến trình hoạt động

- Bước 1: GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi các câu hỏi sau:

   + Dựa vào sơ đồ sau đây hãy cho biết dịch vụ tham gia vào giai đoạn nào của quá trình sản xuất.

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

   + Tại sao các nhà sản xuất phải bỏ ra rất nhiều tiền để làm quảng cáo?

- Bước 2: HS thảo luận theo cặp đôi, ghi các thông tin cần thiết ra giấy. Sau đó GV gọi một số cặp đôi nêu ra quan điểm, trả lời các câu hỏi.

- Bước 3: Từ câu trả lời của HS, GV yêu cầu các em rút ra được những vai trò của ngành dịch vụ.

- Bước 4: GV đánh giá quá trình HS thực hiện của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ( 15 phút)

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, Dạy học nêu vấn đề, Thảo luận nhóm/Kỹ thuật khăn trải bàn, Sử dụng phương tiện trực quan: bản đồ, hình ảnh...

- Tiến trình hoạt động

Bước 1: GV phân nhóm và giao nhiệm vụ:

   + Nhóm 1: Quan sát các hình ảnh sau và trả lời câu hỏi sau: Theo em, nhóm nào sẽ có tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ cao hơn? Tại sao?

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

   + Nhóm 2: Theo em, nước có cơ cấu dân số già thì những ngành dịch vụ nào sẽ phát triển mạnh? Với nước có cơ cấu dân số trẻ thì những ngành dịch dịch vụ nào sẽ phát triển?

   + Nhóm 3: Điểm A có dân cư đông đúc, điểm B có dân cư thưa thớt, Nếu em muốn xây dựng nhà hàng, siêu thị, trường học, chợ... thì em sẽ chọn địa điểm A hay B? Tại sao? Quần cư nông thôn hay quần cư thành thị sẽ có nhiều loại hình dịch vụ phát triển hơn? Tại sao?

   + Nhóm 4 : Quan sát những hình ảnh sau và cho biết truyền thống văn hóa, phong tục tập quán ảnh hưởng đến ngành dịch vụ như thế nào?

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

   + Nhóm 5: Hai người có mức thu nhập khác nhau thì nhu cầu dịch vụ của họ có giống nhau hay không? Tại sao?

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

   + Nhóm 6: Những nơi nào ngành du lịch sẽ phát triển? Nếu em có cơ hội được đi du lịch, em sẽ lựa chọn thành phố nào trên thế giới? Tại sao?

Bước 2: Các nhóm thảo luận, trao đổi thông tin, ghi vào phiếu học tập cá nhân. Thời gian làm là 2 phút. Hết giờ, GV gọi các nhóm lần lượt trả lời các câu hỏi, các nhóm khác có thể đặt thêm câu hỏi hoặc phát vấn nếu chưa rõ.

Bước 3: AI NHANH HƠN - GV đưa ra sơ đồ/thẻ kiến thức các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành dịch vụ. Tuy nhiên sơ đồ còn sai vị trí. Yêu cầu các học sinh bất kì nối nhân tố đúng với các ảnh hưởng/sắp xếp thẻ sao cho hợp lí (Có thể mỗi học sinh chỉ được nối 1 hoặc 2 nhân tố)

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

Bước 4. GV đánh giá quá trình HS thực hiện và đánh giá kết quả cuối cùng.

Thông tin phản hồi

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu đặc điểm phân bố ngành dịch vụ trên thế giới (10 phút)

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, Sử dụng phương tiện trực quan: bản đồ, sơ đồ, Hoạt động nhóm

- Tiến trình hoạt động

Bước 1: Trò chơi tạo tình huống

GV sử dụng hình ảnh về một số thành phố lớn trên thế giới mà HS dễ nhận biết, yêu cầu các em ghi nhanh tên theo số thứ tự trong vòng 15 giây.

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

Sau đó, HS trả lời câu hỏi: Những thành phố này có đặc điểm cơ bản nào giống nhau về kinh tế ? Thử cho biết vai trò của từng thành phố đối với nền kinh tế thế giới?

Các nhóm HS trả lời, GV mời HS trả lời đáp án và tự đánh giá kết quả của nhóm.

GV chuyển ý vào nội dung III.

Bước 2: HS sử dụng thông tin lược đồ trong SGK và lược đồ mà GV cung cấp cũng như một số thông tin số liệu để rút ra đặc điểm phát triển ngành dịch vụ trên thế giới.

Giáo án Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ | Giáo án Địa Lí 10 theo phương pháp mới

Bước 3: HS trao đổi thông tin và nêu nhanh nhận xét về sự phát triển và phân bố dịch vụ trên thế giới. Nêu vai trò của các trung tâm

Tình huống: Nếu các trung tâm này có biến động? Thế giới sẽ ảnh hưởng ra sao?

Bước 4: GV cùng HS hoàn thiện phần thông tin kiến thức.

Bước 5: GV lưu ý HS về 3 ý còn lại trong SGK, HS về nhà tự đọc và có thể lấy ví dụ.

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP

1. Củng cố

Bước 1: GV đưa ra tình huống:

• Thầy có 4 gói đầu tư: 1 triệu đồng/10 triệu đồng/100 triệu đồng/1 tỉ đồng.

• Nếu được lựa chọn, em sẽ chọn gói đầu tư nào, cho hoạt động dịch vụ gì? Ở đâu? Tại sao?

Bước 2: HS suy nghĩ và nêu ý kiến của mình.

Bước 3: GV cùng HS ủng hộ/góp ý hoàn thiện quan điểm, ý kiến của HS

2. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: chuẩn bị bài 36.

V. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm các bài soạn Giáo án Địa Lí lớp 10 theo phương pháp mới khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Giáo án Địa Lí lớp 10 theo phương pháp mới được biên soạn theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT bám sát chương trình Địa Lí lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học