Giáo án GDCD 9 Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Giáo án GDCD 9 Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Link tải Giáo án GDCD 9 Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mục tiêu, vị trí của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay.

- Xác định cho tương lai của bản thân, chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập.

3. Thái độ

- Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước.

- Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

II. Phương tiện dạy học

1. Giáo viên

- Nghiên cứu SGK, SGV, soạn kĩ giáo án.

- Bảng phụ, phiếu học tập.

- Một số bài tập trắc nghiệm.

2. Học sinh

- Học thuộc bài cũ.

- Làm các bài tập trong sách giáo khoa.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

- Sĩ số: ………………..

2. Kiểm tra bài cũ

1. Học sinh phải rèn luyện như thế nào để thực hiện lý tưởng sống của thanh niên?

Em dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp THCS?

2. Hành vi nào cần phên phán đối với một số thanh niên hiện nay?

HS: trả lời theo nội dung bài học.

GV: Nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

Giới thiệu bài:

Bác Hồ đã từng nói với thanh niên : Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên..

Câu nói của Bác Hồ nhắn nhủ chúng ta điều gì ?

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt

Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề

GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề

HS: đọc

GV: Tổ chức cho HS thảo luận

Chia lớp thành 3 nhóm.

GV: Gợi ý: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên – cần hiểu rõ:

I. Đặt vấn đề:

Nhóm 1: Trong thư đồng chi Tổng bí thư có nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra như thế nào?

HS: thảo luận,

1. Nhiệm vụ mà Đảng đề ra là:

- Phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Mục tiêu “Dân giàu nước mạnh…..”

- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm thành nước công nghiệp.

Nhóm 2: Nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa qua bài phát biểu của tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

HS: thảo luận.

? Vì sao Tổng bí thư cho rằng thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa là trách nhiệm vẻ vang, là thời cơ to lớn của thanh niên.?

HS: trả lời.

2. Vai trò, vị trí của thanh niên.

- Đảm đương trách nhiệm của lịch sử, tự rèn luyện vươn lên.

- Xóa tình trạng đói nghèo kém phát triển.

- Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

? Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đ/c TBT đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện như thế nào?

HS: …………..

3. Yêu cầu rèn luyện:

- Học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học.

- Rèn luyện tư cách đạo đức.

- Kế thừa truyền thống dân tộc.

- Sống tình nghĩa thủy chung.

Tìm hiểu mục tiêu và ý nghĩa của công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

GV: cho HS thảo luận.

1. Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

- Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp…

- ứng dụng vào cuộc sống sản xuất.

- Nông cao năng xuất lao động, đời sống.

GV: nhấn mạnh đến yếu tó con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

? Nêu ý nghĩa của công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

HS:………

*ý nghĩa:

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ.

- Tạo tiền đề về mọi mặt( kinh tế xã hội, con người)

- Để thực hiện lí tưởng “ Dân giàu nước mạnh …..”

4. Củng cố

1. Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước?

2. Em có nhận xét gì về bức thư của TBT Nông Đức Mạnh?

HS: Suy nghĩ trả lời

GV: Nhận xét cho điểm

5. Hướng dẫn học ở nhà

- Về nhà học bài , làm bài tập.

- Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 9 chuẩn khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài Giáo án GDCD lớp 9 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Giáo dục công dân 9 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.