Giáo án Lịch Sử 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Giáo án Lịch Sử 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Link tải Giáo án Lịch Sử 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Nắm được các mốc thời gian và thành tựu chủ yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp ở nước Anh,.

- Nắm được hệ quả của Cách mạng công nghiệp về kinh tế, xã hội và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Hiểu được tác dụng của cuộc Cách mạng công nghiệp đối với việc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay.

2. Tư tưởng

Cùng với việc nâng cao năng suất lao động, giai cấp tư sản bóc lột đối với chủ công nhân ngày càng tinh vi và triệt để hơn. Đời sống của người lao động bị sa sút do đồng lương thấp kém, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng thêm sâu sắc.

3. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích đánh giá bước phát triển của máy móc, tác động của cách mạng công nghiệp đối với kinh tế xã hội.

4. Định hướng các năng lực hình thành

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

* Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực tái hiện sự kiện

- Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh, tư liệu, biểu đồ liên quan đến bài học.

II. Chuẩn bị của Giáo viên & học sinh

1. Giáo viên:

Giáo án, , máy tính, tranh ảnh liên quan

2. Học sinh:

- Chuẩn bị bài trước ở nhà

- Sưu tầm thêm tranh ảnh, tư liệu liên quan phục vụ bài học

III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

Trình bày, khái quát, phân tích, so sánh, rút ra nhận xét, ...

IV. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Tạo tình huống

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Phương thức tiến hành: GV cho HS xem các hình ảnh về thành tựu của cuộc cách mạng CN. GV Những hình ảnh này cho các em biết điều gì?HS suy nghĩ trả lời. GV nhận xét và dẫn dắt bài học.

c. Dự kiến sản phẩm: Cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, ở các nước châu Âu đã có bước phát triển nhảy vọt trong lĩnh vực sản xuất. Đó là cuộc Cách mạng nhằm thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất thay thế cho lao động thủ công. Vì thực chất đây là cuộc Cách mạng kỹ thuật nhằm tạo ra năng suất lao động cao hơn Chủ nghĩa tư bản , củng cố nền tảng của chế độ mới. Để nắm vững những thành tựu chủ yếu của Cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức như thế nào? Hệ quả của Cách mạng công nghiệp ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

2. Hình thành kiến thức mới

Mục tiêu & Phương thức Dự kiến sản phẩm

* Hoạt động 1: Toàn lớp và cá nhân

1.Cách mạng công nghiệp ở nước Anh

- GV trình bày và phân tích cho HS nhận thức: Sau khi lật đổ chế độ phong kiến, giai cấp tư sản lên nắm quyền đã tăng cường củng cố vị trí của mình bằng việc phát triển kinh tế. Cuộc cách mạng công nghiệp đã đáp ứng yêu cầu đó, tạo ra năng suất lao động cao hơn, khẳng định tính hơn hẳn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa so với phương thức sản xuất phong kiến đã lạc hậu.

Vì sao CMCN diễn ra đầu tiên ở Anh?

- HS dựa vào kiến thức đã học và SGK để trả lời. GV nhận xét bổ sung và chốt ý:

+ Anh là một trong những nước tiến hành cách mạng tư sản đầu tiên, chính quyền thuộc về tay giai cấp TS.

+ Kinh tế TBCN ở Anh phát triển mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực công thương nghiệp.

+ Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn, tạo đềiu kiện cho giai cấp tư sản tích lũy vốn để đầu tư vào công nghiệp trong nước.

- Nguyên nhân

+ Giai cấp tư sản nắm quyền.

+ Kinh tế TBCN phát triển mạnh.

+ Hệ thống thuộc địa rộng lớn.

Yếu tố quan trọng hàng đầu của sự quá độ từ sản xuất thủ công sang sản xuất máy móc là gì?

(sự tích lũy tư bản ban đầu: vốn. Có thể minh họa bằng tứ giác hình thành vốn của Anh qua các châu lục: Á – Âu – Phi – Mỹ)

* Hoạt động 2: Hoạt động nhóm

- HS theo dõi SGK, thảo luận nhóm để trả lời. Các nhóm khác bổ sung, GV chốt ý và phân tích:

Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ, cụ thể là ngành dệt?

- GV gợi ý cho HS suy nghĩ trả lời: (dệt là ngành sản xuất truyền thống đem lại lợi nhuận cao cho tư bản Anh. Vốn đầu tư không cần quá cao, đội ngũ lao động sẵn có, thị trường tiêu thụ lớn, thu hồi vốn nhanh để tái sản xuất).

* Hoạt động 3: Toàn lớp và cá nhân

- GV sử dụng hình minh họa và trình bày về phát minh máy hơi nước của James Watt, đồng thời nêu vấn đề:

Việc phát minh và đưa vào sử dụng máy hơi nước có ý nghĩa như thế nào với sản xuất?

- HS theo dõi SGK, suy nghĩ trả lời. GV chốt ý: Nhờ có máy hơi nước, các nhà máy có thể xây dựng ở những nơi thuận tiện, không phụ thuộc vào địa hình → tốc độ sản xuất và năng suất lao động tăng, lao động thủ công tay chân dần được thay thế bằng lao động máy móc.

- Lĩnh vực luyện kim: 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc. Năm 1784, lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.

- GTVT: tàu thủy và xe lửa chạy máy hơi nước xuất hiện:

+ 1814: đầu máy xe lửa đầu tiên của Xti-phen-sơn được chế tạo

+ 1825: nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên).

→ Giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”. London trở thành trung tâm thương mại với 80 vạn dân.

- GV giới thiệu cho HS sự biến đổi cơ cấu dân cư và các ngành kinh tế Anh sau Cách mạng công nghiệp.

- Những phát minh về máy móc

Năm Nhà phát minh Phát minh

1735

Abraham Darby

Nấu than cốc để luyện kim

1764

Jim Hagreaves

Máy kéo sợi Gienni

1769

R. Arkwright

Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

1784

James Watt

Máy hơi nước

1785

Cartwright

Máy dệt chạy bằng sức nước

→ Đến giữa thế kỷ XIX Anh trở thành công xưởng của thế giới.

* Hoạt động 5: Toàn lớp và cá nhân

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp – Đức

- Gv đề nghị HS theo dõi SGK về tình hình kinh tế Pháp, Đức giữa thế kỉ XIX và nêu vấn đề:

- Pháp

+ Đầu thế kỷ XIX ở Pháp bắt đầu diễn ra cách mạng công nghiệp.

+ Từ giữa thế kỷ XIX trở đi, kinh tế Pháp phát triển rất nhanh đứng thứ 2 thế giới, Paris trở thành trung tâm thương mại lớn.

- Đức

+ Cách mạng CN diễn ra sau năm 1840 và phát triển với tốc độ cao.

+ Trong nông nghiệp đã dùng máy móc, phân bón.

* Hoạt động 6: Cá nhân

3. Hệ quả

Hệ quả kinh tế của cách mạng công nghiệp?

- Dự kiến HS trả lời, GV chốt ý: năng suất lao động tăng → khối lượng của cải vật chất khổng lồ, nhiều trung tâm công nghiệp và các thành thị đông dân ra đời.

- Về kinh tế

+ Nâng cao năng suất lao động.

+ Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?

- HS theo dõi SGK trả lời.

- Dự kiến: hình thành hai giai cấp mới là tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Mâu thuẫn giữa hai giai cấp không ngừng tăng lên làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giai cấp.

- Về xã hội: hình thành 2 giai cấp mới

- Tư sản công nghiệp: có thế lực kinh tế & chính trị.

- Vô sản công nghiệp: bị bóc lột, lương thấp, đời sống khó khăn.

→ Đấu tranh giai cấp.

3. Hoạt động luyện tập

GV yêu cầu HS trả lời : Những thành tựu của Cách mạng công nghiệp, hệ quả của Cách mạng công nghiệp? Yêu cấu HS làm các bài tập trắc nghiệm

4. Hoạt động vận dụng và mở rộng

Đã lồng ghép trong bài học

V. Hướng dẫn học sinh tự học

- Học bài cũ, đọc trước bài mới.

- Lập bảng thống kê về những phát minh của Cách mạng công nghiệp Anh theo nội dung sau:

Thời gian Người phát minh Tên phát minh Tác động kinh tế

- Chuẩn bị bài mới: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mỹ giữ thế kỷ XIX

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 10 mới, chuẩn theo định hướng phát triển năng lực khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Lịch Sử 10 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử 10 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa