Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh lớp 3 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật.....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends cả năm gồm 14 Unit, 4 Review và Fluency Time!:

Starter: Hello

Starter Lesson one: Words (trang 4)

Starter Lesson two: Grammar and song (trang 5)

Starter Lesson three: Words (trang 6)

Starter Lesson four: The alphabet (trang 7)

Starter Lesson five: Words (trang 8)

Starter Lesson six: Classroom language (trang 9)

Unit 1: This is your doll

Unit 1 Lesson one: Words (trang 10)

Unit 1 Lesson two: Grammar (trang 11)

Unit 1 Lesson three: Song (trang 12)

Unit 1 Lesson four: Phonics (trang 13)

Unit 1 Lesson five: Skills Time (trang 14)

Unit 1 Lesson six: Skills time (trang 15)

Unit 2: That is his ruler

Unit 2 Lesson one: Words (trang 16)

Unit 2 Lesson two: Grammar (trang 17)

Unit 2 Lesson three: Song (trang 18)

Unit 2 Lesson four: Phonics (trang 19)

Unit 2 Lesson five: Skills Time (trang 20)

Unit 2 Lesson six: Skills time (trang 21)

Tiếng Anh 3 Unit 3: Let’s find Mom

Unit 3 Lesson one: Words (trang 22)

Unit 3 Lesson two: Grammar (trang 23)

Unit 3 Lesson three: Song (trang 24)

Unit 3 Lesson four: Phonics (trang 25)

Unit 3 Lesson five: Skills Time (trang 26)

Unit 3 Lesson six: Skills time (trang 27)

Tiếng Anh 3 Review 1

Tiếng Anh 3 Fluency Time! 1

Lesson one: Everyday English (trang 30)

Lesson two: CLIL: Art (trang 31)

Tiếng Anh 3 Unit 4: I like monkeys

Unit 4 Lesson one: Words (trang 32)

Unit 4 Lesson two: Grammar (trang 33 )

Unit 4 Lesson three: Song (trang 34)

Unit 4 Lesson four: Phonics (trang 35)

Unit 4 Lesson five: Skills Time (trang 36 )

Unit 4 Lesson six: Skills time (trang 37)

Tiếng Anh 3 Unit 5: Do you like yogurt?

Unit 5 Lesson one: Words (trang 38)

Unit 5 Lesson two: Grammar (trang 39)

Unit 5 Lesson three: Song (trang 40)

Unit 5 Lesson four: Phonics (trang 41)

Unit 5 Lesson five: Skills Time (trang 42)

Unit 5 Lesson six: Skills time (trang 43)

Tiếng Anh 3 Unit 6: I have a new friend

Unit 6 Lesson one: Words (trang 44)

Unit 6 Lesson two: Grammar (trang 45)

Unit 6 Lesson three: Song (trang 46)

Unit 6 Lesson four: Phonics (trang 47)

Unit 6 Lesson five: Skills Time (trang 48)

Unit 6 Lesson six: Skills time (trang 49)

Tiếng Anh 3 Review 2

Tiếng Anh 3 Fluency Time! 2

Lesson one: Everyday English (trang 52)

Lesson two: CLIL: Science (trang 52)

Tiếng Anh 3 Unit 7: I’m wearing a blue skirt

Unit 7 Lesson one: Words (trang 54)

Unit 7 Lesson two: Grammar (trang 55)

Unit 7 Lesson three: Song (trang 56)

Unit 7 Lesson four: Phonics (trang 57)

Unit 7 Lesson five: Skills Time (trang 58)

Unit 7 Lesson six: Skills time (trang 59)

Tiếng Anh 3 Unit 8: I’m dancing with Dad

Unit 8 Lesson one: Words (trang 60)

Unit 8 Lesson two: Grammar (trang 61)

Unit 8 Lesson three: Song (trang 62)

Unit 8 Lesson four: Phonics (trang 63)

Unit 8 Lesson five: Skills Time (trang 64)

Unit 8 Lesson six: Skills time (trang 65)

Tiếng Anh 3 Unit 9: He can run

Unit 9 Lesson one: Words (trang 66)

Unit 9 Lesson two: Grammar (trang 67)

Unit 9 Lesson three: Song (trang 68)

Unit 9 Lesson four: Phonics (trang 69)

Unit 9 Lesson five: Skills Time (trang 70)

Unit 9 Lesson six: Skills time (trang 71)

Tiếng Anh 3 Review 3

Tiếng Anh 3 Fluency Time! 3

Lesson one: Everyday English (trang 74)

Lesson two: CLIL: Science (trang 75)

Tiếng Anh 3 Unit 10: May I take a photo?

Unit 10 Lesson one: Words (trang 76)

Unit 10 Lesson two: Grammar (trang 77)

Unit 10 Lesson three: Song (trang 78)

Unit 10 Lesson four: Phonics (trang 79)

Unit 10 Lesson five: Skills Time (trang 80)

Unit 10 Lesson six: Skills time (trang 81)

Tiếng Anh 3 Unit 11: There is a doll on the rug

Unit 11 Lesson one: Words (trang 82)

Unit 11 Lesson two: Grammar (trang 83)

Unit 11 Lesson three: Song (trang 84)

Unit 11 Lesson four: Phonics (trang 85)

Unit 11 Lesson five: Skills Time (trang 86)

Unit 11 Lesson six: Skills time (trang 87)

Tiếng Anh 3 Unit 12: Those are our computers

Unit 12 Lesson one: Words (trang 88)

Unit 12 Lesson two: Grammar (trang 89)

Unit 12 Lesson three: Song (trang 90)

Unit 12 Lesson four: Phonics (trang 91)

Unit 12 Lesson five: Skills Time (trang 92)

Unit 12 Lesson six: Skills time (trang 93)

Tiếng Anh 3 Review 4

Tiếng Anh 3 Fluency Time! 4

Lesson one: Everyday English (trang 96)

Lesson two: CLIL: Math (trang 97)

Xem thêm giáo án điện tử lớp 3 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên