Bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozoChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

Bài 1: Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là nhiêu?

A.166,67g.        B. 200g.        C. 150g.        D. 1000g.

Bài 2: Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được:

A. 1 kg glucozơ.        B. 1,11 kg glucozơ.   

C. 1,18 kg glucozơ.        D. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.

Bài 3: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

A.360 gam        B.480 gam        C. 270 gam        D.300 gam                      

Bài 4: Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ? Biết hiệu suất pứ là 70%.

A. 160,55kg        B. 150,64kg        C.155,56kg        D.165,65kg

Bài 5: Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

A.290 kg        B.295,3 kg        C.300 kg        D.350 kg

Bài 6: Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là:

A.940 g        B. 949,2 g        C.950,5 g        D.1000 g

Bài 7: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic với hiệu suất của từng giai đoạn là 85%. Khối lượng ancol thu được là:

A.398,8kg        B.390 kg        C.389,8kg        D. 400kg

Bài 8: Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là:

A. 162g        B. 180g        C. 81g        D.90g

Bài 9: Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế được V lít ancol etylic 46º. Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là.

A. 43,125.        B. 50,12.        C. 93,75.        D. 100.

Bài 10: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 550g.        B. 810g        C. 650g.        D. 750g.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A 2. B 3. C 4. C 5. B
6. B 7. C 8. B 9. C 10. D

Bài 1:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

mtinh bot = 1/100.20 = 0,2 kg ⇒ ntinh bot = 1/810 kmol

Vì hiệu suất bằng 75% nên:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn A.

Bài 2:

ntinh bot = nglucozo = 1/162 kmol ⇒ mglucozo = 1/162.180 = 1,11 kg

⇒ Chọn B.

Bài 3: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn C.

Bài 4: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn C.

Bài 5:

1 tấn = 1000 kg

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

m tinh bot = 1000/100.65 = 650kg ⇒ ntinh bot = 325/81 kmol

Vì hiệu suất cả quá trình là 80% nên:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn B.

Bài 6:  Tương tự bài 5.

Lưu ý: Bài này cho hiệu suất từng giai đoạn nên chúng ta cần tính theo từng giai đoạn, tính từ sản phẩm để tìm ra chất phản ứng.

⇒ Chọn B.

Bài 7: Tương tự bài 5, 6.

⇒ Chọn C.

Bài 8: Tương tự bài 2.

⇒ Chọn B.

Bài 9:

mtinh bot = 100/100.81 = 81 kg

Vì H = 75% nên:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn C.

Bài 10:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O        (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2        (2)

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O        (3)

Theo bài ta có:

n↓(1) = nCO2(1) = 550/100 = 5,5 mol

n↓(3) = nCa(HCO3)2 = 100/100 = 1 mol ⇒ nCO2(2) = 2nCa(HCO3)2 = 2.1 = 2 mol

⇒ nCO2 = 5,5 + 2= 7,5 mol

Vì hiệu suất phản ứng lên men là 81% nên:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn D.

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-5-dan-xuat-cua-hidrocacbon-polime.jsp