Phản ứng lên men của glucozoChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Phản ứng lên men của glucozo

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng:

C6H12O6to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

- Phương pháp chung:

   + Phân tích xem đề cho gì và hỏi gì

   + Tính n của chất mà đề cho.  Tính số mol của chất đề hỏi ⇒ khối lượng của chất đề hỏi

Bài tập vận dụng

Bài 1: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

netylic = 92/46 = 2 mol

C6H12O6to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

1…………………………….2               mol

Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là :

H = (1.180/300) .100% =60%

Bài 2: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

C6H12O6to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2   (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O   (2)

Ta có: nCaCO3 = nCO2 = 40/100 = 0,4 mol

Theo pt (1) ta có:   nC6H12O6(ly thuyet) = (1/2).nCO2 = (1/2).0,4 = 0,2 mol

H = 75% ⇒ nC6H12O6(thuc te) = (0,2/75).100 = 0,267 mol  

   

⇒ m = 0,267.180 = 48g

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-5-dan-xuat-cua-hidrocacbon-polime.jsp