Sắp xếp bản ghi trong MongoDBPhương thức sort() trong MongoDB

Để sắp xếp các Document trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức sort(). Phương thức sort() nhận một Document chứa danh sách các trường cùng với thứ tự sắp xếp của chúng. Để xác định thứ tự sắp xếp, 1 và -1 được sử dụng. 1 được sử dụng cho thứ tự tăng dần, trong khi -1 được sử dụng cho thứ tự giảm dần.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của phương thức sort() là như sau:

>db.COLLECTION_NAME.find().sort({KEY:1})

Ví dụ

Bạn theo dõi Collection với tên mycol có dữ liệu sau:

{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec5), "title":"MongoDB Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec6), "title":"NoSQL Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec7), "title":"Tutorials Point Overview"}
Quảng cáo

Ví dụ sau hiển thị Document được sắp xếp bởi title theo thứ tự giảm dần.

>db.mycol.find({},{"title":1,_id:0}).sort({"title":-1})
{"title":"Tutorials Point Overview"}
{"title":"NoSQL Overview"}
{"title":"MongoDB Overview"}
>

Ghi nhớ nếu bạn không xác định thứ tự sắp xếp, thì phương thức sort() sẽ hiển thị Document theo thứ tự tăng dần.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học lập trình MongoDB phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên