50 Bài tập Giới từ cực hay có lời giải

Bài viết 50 Bài tập Giới từ cực hay có lời giải gồm đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Giới từ và trên 50 bài tập về Giới từ chọn lọc, có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững cách sử dụng của Giới từ.

50 Bài tập Giới từ cực hay có lời giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

- Định nghĩa: Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu.

- Chức năng: Giới từ có hai chức năng quan trọng là chức năng xác định và chức năng bổ trợ.

1. Giới từ chỉ thời gian

Giới từ Thời gian Ví dụ

In (trong, vào)

Tháng, năm, mùa, thập niên, thập kỉ, các buổi trong ngày (trừ at night), cụm từ cố định.

- in January: vào tháng 1

- in 2010: vào năm 2010

- in summer: vào mùa hè

- in the 1960s: vào những năm 1960.

- in the morning: vào buổi sáng.

- in time: đúng lúc, kịp lúc

- in the end: cuối cùng

On (vào)

Các ngày trong tuần, ngày tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể, cụm từ cố định.

- on Monday: Vào ngày thứ 2

- on 10 March: vào ngày 10 tháng 3

- on 10 March 2019: vào ngày 10 tháng 3 năm 2019

- on Christmas Day: vào ngày lễ giáng sinh.

- on time: đúng giờ, chính xác.

(vào lúc)

Thời gian trong ngày, các dịp lễ, cụm từ cố định.

- at 10 o’clock: lúc 10 giờ đúng

- at midnight: vào giữa đêm

- at Christmas: vào dịp giáng sinh

- at the same time: cùng lúc

- at the end of this year: cuối năm nay

- at the beginning of this year: đầu năm nay

- at the moment = at the present: ngay bây giờ

Before (trước khi)

Các cụm từ chỉ thời gian

- before 10am: trước 10 giờ sáng

- before 2015: trước năm 2015

- before Christmas: trước giáng sinh.

After (sau khi)

Các cụm từ chỉ thời gian.

- After breakfast: sau bữa điểm tâm

- After school: sau giờ học.

During (trong suốt)

Khoảng thời gian.

- During my holiday: suốt kỳ nghỉ

- During September: suốt tháng 9.

By (trước)

Thời điểm

- By 9 o’clock: trước 9 giờ

- By Monday: trước thứ 2.

For (trong khoảng thời gian)

Khoảng thời gian.

- For 3 years: trong 3 năm

- For a long time = for ages: trong một thời gian dài.

Since (từ khi)

Mốc thời gian

- since 2008: từ năm 2008

- since yesterday: từ ngày hôm qua.

Till/ until (cho đến khi)

Mốc thời gian

- till/ until 2 o’clock: cho đến 2 giờ

- until tomorrow: cho đến ngày mai.

Between (giữa)

Giữa hai khoảng thời gian

- between 2pm and 5 pm: từ 2 giờ đến 5 giờ

- between September to October: từ tháng 9 đến tháng 10.

Up to/ to (cho đến)

Mốc/ khoảng thời gian

- up to now: cho đến bây giờ

- up to 3 hours per day: cho đến 3 giờ một ngày.

From …. To/ till/ until… (từ… đến...)

Mốc thời gian

- form Monday to Sunday: từ thứ 2 đến chủ nhật

- from 8am to 11am: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ.

Within (trong vòng)

Khoảng thời gian

- within 2 minutes: trong vòng 2 phút

- within 2 months: trong vòng 2 tháng.

Ago (cách đây)

Khoảng thời gian

- 5 years ago: cách đây 5 năm.

2. Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ Nơi chốn - Ví dụ

1. In (trong, ở)

a. Khoảng không gian lớn như vũ trụ, thành phố, thị trấn, quốc gia.

b. Khoảng không gian chứa nước

c. Các hàng, đường thẳng

d. Khoảng không gian khép kín như phòng, tòa nhà, cái hộp

e. In (không có mạo từ): chỉ một người đang ở nơi nào đó

f. Phương hướng - in space: trong vũ trụ

- in Danang city: trong thành phố Đà Nẵng

- in Vietnam: ở Việt Nam

- in the ocean: trong đại dương

- in the lake: trong hồ

- in a row: trong 1 hàng ngang

- in a queue: trong một hàng

- in the room: trong phòng

- in the box: trong thùng

- in this office: trong cơ quan này.

- in prison: trong tù

- in the South/ East/ West/ North: phía Nam/ Đông/ Tây/ Bắc.

2. On (trên, có bế mặt tiếp xúc)

a. Vị trí trên bề mặt

b. Trước tên đường

c. Phương tiện đi lại (trừ car, taxi)

d. Chỉ vị trí

e. Cụm cố định

- on the floor: trên sàn

- on the chair: trên ghế

- on the beach: trên biển

- on Le Loi Street: trên đường Lê Lợi

- on the train: trên tàu

- on the bus: trên xe buýt

- on the left/ right: bên trái/ phải

- on the top of: trên đỉnh của

- on phone: nói chuyện trên điện thoại.

- on the average: trung bình

3. At (ở)

a. Địa điểm cụ thể

b. Chỉ số nhà

c. Chỉ nơi làm việc, học tập

d. Chỉ những sự kiện, những bữa tiệc - at the airport: ở sân bay

- at the shop: ở shop

- at 50 Tran Hung Dao Street: ở số 50 đường Trần Hưng Đạo.

- at work/ school/ college/ university: ở chỗ làm/trường/cao đẳng/đại học.

- at the party: tại buổi tiệc

- at the concert: tại buổi hòa nhạc

4. In front of (phía trước) - I am standing in front of your house. (Tôi đang đứng trước nhà bạn.)
5. Behind (đằng sau) - The cat is behind the table. (Con mèo ở đằng sau cái bàn.)
6. Between (ở giữa) - The clock is between the picture and the calendar. (Đồng hồ nằm giữa bức tranh và lịch.)
7. Next to/ beside (bên cạnh) - My house is next to Lan’s house. (Nhà tôi bên cạnh nhà Lan.)
8. Near/ close to (gần đó) - I live near my school. (Tôi sống gần trường.)
9. Across from/opposite (đối diện với) - The restaurant is opposite the park. (Nhà hàng đối diện với công viên.)
10. Above/ over (ở trên, cao hơn) - There is a ceiling above my head. (Có cái quạt trần trên đầu tôi.)
11. Under/ below (ở dưới, thấp hơn) - The dog is under the table. (Con chó nằm dưới bàn.)
12. From (từ nơi nào đó) - I am from Danang. (Tôi đến từ Đà Nẵng.)
13. Inside (bên trong) - Please put the trash into the bin. (Làm ơn bỏ rác vào trong thùng.)
14. Outside (bên ngoài) - Don’t go outside. (Đừng đi ra ngoài.)
15. Among (ở giữa nhiều vật) - Among these cars, I love the red one. (Trong số những chiếc xe này, tôi thích cái màu đỏ.)
16. Against (tựa vào) - I am against the wall. (Tôi đứng tựa vào tường.)
17. Across (bên kia) - The supermarket is across the street. (Siêu thị ở bên kia đường.)
18. Around (xung quanh) - The child is running around the garden. (Đứa bé đang chạy quanh vườn.)
19. down (xuống) - The stone is falling down. (Tảng đá đang lăn xuống.)
20. up (lên trên) - I am going up the stairs. (Tôi đang đi lên những bậc thang.)

3. Giới từ chỉ sự di chuyển

- To: đến, tới (một nơi nào đó)

Ví dụ: I go to school everyday. (Tôi tới trường mỗi ngày)

- From: từ (một nơi nào đó)

Ví dụ: Keiki comes from Japan. (Keiko đến từ Nhật Bản).

- Away from: chỉ sự di chuyển hướng ra xa

Ví dụ: When you hear the alarm, run away from the building. (Khi bạn nghe thấy chuông báo động, hãy di chuyển ra xa tòa nhà).

- Across: qua, ngang qua

Ví dụ: When I went across restaurant, I saw my old boyfriend. (Khi tôi đi ngang qua nhà hàng, tôi đã nhìn thấy bạn trai cũ của tôi).

- Along: dọc theo

Ví dụ: He go along the bridge. (Anh ấy đi dọc theo cây cầu).

- Around: quanh quẩn đâu đó

Ví dụ: My son is running around the yard. (Con trai của tôi đang chạy quanh sân).

- Into: vào, vào trong (toà nhà, căn phòng, xe hơi)

Ví dụ: Put the bag into my car. (Hãy đặt cái cặp vào xe của tôi)

- Out of: ra khỏi (toà nhà, căn phòng, xe hơi)

Ví dụ: We got out of the cinema and went to supermarket. (Chúng tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim và đi đến siêu thị)

- Up: lên (vị trí cao hơn)

Ví dụ: They hiked up the mountain every morning. (Họ leo lên núi mỗi buổi sáng).

- Down: xuống (vị trí thấp hơn)

Ví dụ: Last week, I fell down the stairs. (Tuần trước, tôi bị ngã xuống cầu thang)

- Through: qua, xuyên qua

Ví dụ: They went across the street to visit the museum. (Họ băng qua đường để thăm bảo tàng).

- Round/ around: quanh, vòng quanh

Ví dụ: The thief walked around the house before entering. (Tên trộm đi vòng quanh ngôi nhà trước khi vào).

- Off: chỉ sự tách rời, tách ra khỏi một vật nào đó

Ví dụ: He fell off the chair. (Anh ta bị ngã khỏi ghế).

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chọn đáp án đúng

1. Be careful when you walk ____________ the street.

A. through     B. above

C. across     D. up

2. Please, go ___________ the stairs carefully.

A. below     B. down

C. through     D. at

3. Put the toys _______ the basket, please.

A. on     B. in

C. up     D. through

4. I saw them. They were walking __________ the town.

A. into    B. under

C. towards     D. above

5. The dog is ___________ the bed.

A. through    B. between

C. into     D. under

6. He fell ___________ the bridge but he was OK.

A. over    B. under

C. up     D. off

7. I like skiing ___________ big mountains.

A. up    B. down

C. over     D. across

1. C. across

2. B. down

3. B. in

4. C. towards

5. D. under

6. D. off

7. B. down

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án C B B C D D B

Task 2. Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

Off | Around | Along | Into | Across | Up | Out of | Over | Down | Through

1. We walked __________ to the top of the mountain and then we cycled ___________ to the bottom again.

2. We both jumped ____________ the swimming pool at the same time.

3. When I finished high school I drove ______________ Europe in a caravan with two of my friends.

4. The athletes ran _____________ the track for 1 hour.

5. You must always wear a helmet when you cycle in case you fall __________ the bike.

6. The first person to swim __________ the English Channel was Mathew Webb, in 1875.

7. Ferdinand Magellan was a Portuguese sailor who sailed __________ the world in the 16th Century.

8. In PE classes we have to climb ____________ a rope in 20 seconds.

1. Up, down

2. Into

3. Across

4. Around

5. Off

6. Across

7. Around

8. Up

Task 3. Điền các giới từ sau vào chỗ trống

In     On     At     X

1. Let's meet _____ Tuesday.

2. Let's meet ______ two hours.

3. I saw him ______ 3:00 PM.

4. Do you want to go there ________ the morning?

5. Let's do it _______ the weekend.

6. I can't work _______ night.

7. I'll be there _______ 10 minutes.

8. Let's meet at the park _______ noon.

9. I saw her ________ my birthday.

10. I like going to the beach _______ the summer.

1. on

2. in

3. at

4. in

5. at

6. at

7. in

8. at

9. in

10. in

Task 4. Choose the best answer

1. I arrive at work _____ nine o'clock.

A. at     B. in

C. to     D. for

2. April comes _____ March.

A. after     B. before

C. during     D. with

3. I get up ____ seven o'clock every morning.

A. till     B. in

C. for     D. at

4. I had only a sandwich_______ lunch.

A. for     B. to

C. at     D. by

5. They will come here ______11:30 AM.

A. between     B. at

C. for     D. in

6. She has come here _____ yesterday.

A. since     B. for

C. on         D. X

7. There is a meeting_____9:00 AM and 2:00 PM.

A. till     B. at

C. on     D. between

8. He was born_____15th, January.

A. on     B. at

C. in     D. of

9. We have lived in Hanoi_____ 4 years.

A. since     B. for

C. at     D. in

10. We will be there _____ 5:00 o'clock early_____ the morning.

A. on / in     B. at / in

C. in /on     D. in / at

1. A. at

2. A. after

3. D. at

4. A. for

5. B. at

6. D. X

7. D. between

8. A. on

9. B. for

10. B. at / in

Câu hỏi 1 23 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A A D A B D D A B B

Task 5. Điền các giới từ sau vào chỗ trống

In     On     At     X

1. I'll see you _________ next week.

2. He was born __________ 1991.

3. Did you see her _________ today.

4. It starts ________ tomorrow.

5. It was sunny ________ my birthday.

6. The bus collected us ________ 5 o'clock early ________ the morning.

7. What's on the TV __________ midnight.

8. The factory closed _________ June.9. _________ the winter, it usually snows.

9. _________ the winter, it usually snows.

10. ________ Friday, she spoke to me.

1. X

2. in

3. X

4. X

5. in

6. at/ in

7. at

8. in

9. in

10. on

Task 6. Điền các giới từ sau vào chỗ trống

In     On     At     X

1. What are you doing _________ the weekend.

2. They saw that car_________ half past ten.

3. The anniversary is __________ May 10th.

4. Where did you go _________ last summer.

5. The movie starts _________ 20 minutes.

6. _________ the moment, I'm busy.

7. They were very popular __________ the 1980s.

8. My appointment is __________ Thursday morning.

9. We had the meeting _________ last week.

10. Are you staying at home ________ Christmas Day.

1. at

2. at

3. on

4. X

5. in

6. at.

7. in

8. on

9. X

10. on

Task 7. Điền các giới từ sau vào chỗ trống

In     On     At     X

1. I was born ________ September 15th

2. _________ 8 o'clock, I must leave.

3. I have English classes ______ Tuesdays.

4. Where were you ________Monday evening?

5. The children like to go to the park ________ the morning.

6. Henry's birthday is ___________ November.

7. Miss White gets up early, She has breakfast________6.00, then she goes to work________half past six

8. Justin Bieber was born __________ March 1, 1994.

9. Leaves turn red, gold and brown _________ autumn.

10. My friends like to go the movies __________ Saturdays.

1. on

2. at

3. I on

4. on

5. in

6. in

7. at/ at

8. on

9. in

10. on

Task 8. Choose the best answer

1. I have photographs of my family _______ the wall of my office.

A. on     B. next to

C. at     D. in

2. Mr. Smith's jacket is _______ the closet.

A. under     B. in

C. at     D. from

3. Where's John? He's over there. He's standing________ Ellen.

A. on     B. under

C. next to     D. between

4. It arrives_________ Chicago at ten o'clock.

A. at     B. in

C. near     D. from

5. The teacher stands ________the class.

A. from     B. at

C. in front of     D. by

1. A. on

2. B. in

3. C. next to

4. B. in

5. C. in front of

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án A B C B C

Task 9. Choose the best answer

1. There is a map on the wall just ________ the teacher's desk.

A. from     B. above

C. before     D. in front of

2. February comes________ March

A. behind     B. after

C. before     D. during

3. July comes ________ June.

A. before     B. after

C. behind     D. in

4. "Tall" is the opposite ________"short".

A. to     B. of

C. against     D. with

5. I always eat ______home.

A. at     B. in

C. from     D. to

1. B. above

2. C. before

3. B. after

4. B. of

5. A. at

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C B B A

Task 10. Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

Off | Around | Along | Into | Across | Up | Out of | Over | Down | Through

1. He was skiing ____________ the hill when he had the accident.

2. I would never do base jumping. I think it's really dangerous to jump ___________ a building even if you have a parachute.

3. The boat sailed _______________ the river up to the sea.

4. Get ______________ the car now! I have to take you to school.

5. Drivers in the Paris-Dakar drive _________________ the Sahara desert.

6. Our class walked ___________ a beautiful forest during our last school trip.

1. Down

2. Off

3. Along

4. Out of

5. Across

6. Through

Bài tập bổ sung

Exercise 1. Complete the following sentences with proper prepositions.

1. We’ll buy a smaller house when the children have grown _______ and left home.

2. The computer isn’t working. It broke _________ this morning.

3. My headaches have been much better since I gave ________ drinking coffee.

4. I turned _______ their offer because they weren’t going to pay me enough money.

5. It was not a problem. We looked _______ his number in the telephone book.

6. Helen takes ________ her mother in many ways.

7. We need to set ________ early tomorrow.

8. The plane took ________ very quickly.

9. Anne’s leaving ________ London tomorrow morning.

10. Your friend is always complaining ________ her job.

11. If there was a technical failure, Gagarin might never get ________ to the Earth.

12. Courses like shoemaking or glass engraving provide people ________ practical skills they can do with their hands.

13. She is famous ________ her beautiful face and sweet voice.

14. We are all aware ________ the importance of environmental protection.

15. His opinion is different _________ mine.

16. If you don’t pay attention _________ the teacher, you won’t understand the lesson.

17. I’m not familiar ________ his name, but his face seems familiar ________ me.

18. We were very grateful ________ our friends for all of their assistance.

19. No one knew precisely what would happen ________ a human being in space.

20..How would the mind deal ______ the psychological tension?

21. I’m good ________ English, but I’m bad ________ Mathematics.

22. Mrs. Brown is often worried ________ money.

23. Her parents are very pleased ________ her French.

24. I’m not interested ___________ politics.

25. I’m a bit short _________ money. Can you lend me some?

26. I was delighted___________ the present you gave me.

27. She was sad because he was very rude _________ her.

28. She was very angry _________ Tom.

29. Fred is capable ________ doing better work than he is doing at present.

30. You get bored ________ doing the same thing every day.

31. Thank you. It was very kind ________ you to help me.

32. Mr. Green is responsible ________ hiring employees.

33. There's really no need for you to be afraid ________ the examination.

34. Ken was proud________ his good marks in English.

35. My plan is similar_______ yours, but it is different__________ Ken's.

36. Pierre said he had become quite fond ________ American hamburgers.

37. That fashion magazine is full ________ advertising for women's clothes.

38. Thin gloves aren't very suitable ________ that kind of work.

39. They were happy ________ the results of the election.

40. Y. Gagarin lifted ________ into space aboard the Vostok 1 ________ 9.07 a.m. Moscow time _______ 12th April, 1961.

41. If you want to lose weight, you must go ________ a diet.

42. You should learn ________ heart all the new words and try to use them in the context.

43. We have been learning English ________ five years.

44.Can you send it to me _______ fax?

45. She's never satisfied _________ what she has got.

46. She wanted to borrow some books ______ him but she was shy _______ asking.

47. They succeeded ______escaping______ the burning house.

48. I don't approve ______ your smoking. I wish you would give ______ that habit.

49. Do you think we'll find a solution ______ the problem?

50. I must try and look ______ my notes before the exam.

51. He admitted having opened the suitcase _______ asking its owner.

52. Opening the parcel, he was surprised _______ what he saw.

53. She insisted ________ him wearing the red tie.

54. The teacher tried to explain the new formula ________ his students.

55. The English contest organized ________ our teachers is an annual event in my school.

56. The participants must find ________ all the answers in order to go in the next round.

57. Are you excited ________ going on holiday next week?

58. She said to me "why don't you relax ________ a while?"

59. ________ the end of the film, the heroine was reunited with her family.

60. On behalf ________ our group, he made a speech at the meeting.

61. Have you washed your hands ________ having lunch.

62. He was accused _________ having stolen a car.

63. Thank you very much _________ inviting me to your party.

64. We could not play soccer due _________the bad weather.

65. If you don't want to watch TV. Turn it _________, please.

66. He is retired. He lives ________ his pension.

67. He's getting bored _______ learning _________ heart.

68. The bomb went _______ killing several by-standers.

69. They cancelled the flight because ________ the storm.

70. The local people are very hospitable ________ strangers.

Đáp án:

1. up

2. down

3. up

4. down

5. up

6. after

7. off

8. off

9. for

10. about

11. back

12. with

13. for

14. of

15. from

16. to

17. with

18. to

19. to

20. with

21. at / at

22. about

23. with

24. in

25. of

26. with

27. to

28. with

29. of

30. with

31. of

32. for

33. of

34. of

35. to

36. of

37. of

38. for

39. with

40. off / at / on

41. on

42. by

43. for

44. by

45. with

46. from / of

47. in / from

48. of

49. to

50. through

51. without

52. at

53. on

54. to

55. for

56. out

57. about

58. for

59. at

60. of

61. before

62. of

63. for / of

64. to

65. off

66. on

67. with/by

68. off

69. of

70. to

Exercise 2. Complete the following sentences with proper prepositions (time).

1. Lucy is arriving _________ February the 13th _________ eight o'clock _________ the morning.

2. The weather is often terrible in London _________ January.

3. It's better to get taxi if you are out alone _________ night

4. She got married _________ September.

5. They usually go to the south of France _________ the summer.

6. Columbus sailed to the Americas _________ the 16th century.

7. The Beatles were popular _________ the 1960s.

8. I graduated from university _________ 2001.

9. His birthday is _________ June.

10. I usually go to my parents' house _________ Christmas. We eat turkey together _________ Christmas Day.

11. The train leaves _________ tomorrow morning _________ 8:00 am.

12. I love going skiing _________ January.

13. We met at the restaurant _________ 8 p.m.

14. The class is _________ 9 a.m. _________ Monday mornings.

15. I like to drink coffee _________ the morning and tea _________ the afternoon.

16. We went out for dinner _________ last Wednesday.

17. She left London _________ the 4th of March.

18. I had a party _________ my birthday.

19. Lucy went to New York _________ New Year.

20. We're meeting _________ lunchtime _________ next Tuesday.

Đáp án:

1. on - at - in

2. in

3. at

4. in

5. in

6. in

7. in

8. in

9. in

10. at - on

11. at

12. in

13. at

14. at - on

15. in - in

16. x

17. on

18. on

19. at

20. at - x

Exercise 3. Complete the following sentences with proper prepositions (place).

1. He's swimming _________ the river.

2. Where's Julie? She's _________ school.

3. The plant is _________ the table.

4. There is a spider _________ the bath.

5. Please put those apples _________ the bowl.

6. Frank is _________ holiday for three weeks.

7. There are two pockets _________ this bag.

8. I read the story _________ the newspaper.

9. The cat is sitting _________ the chair.

10. Lucy was standing _________ the bus stop.

11. I'll meet you _________ the cinema.

12. She hung a picture _________ the wall.

13. John is _________ the garden.

14. There's nothing _________ TV tonight.

15. I stayed _________ home all weekend.

16. When I called Lucy, she was _________ the bus.

17. There was a spider _________ the ceiling.

18. Unfortunately, Mr. Brown is _________ hospital.

19. Don't sit _________ the table! Sit _________ a chair.

20. There are four cushions _________ the sofa.

Đáp án:

1. in

2. at

3. on

4. in

5. in

6. on

7. in

8. in

9. on

10. at

11. in

12. on

13. in

14. on

15. at

16. on

17. on

18. in

19. on - on

20. on

Exercise 4. Complete the following sentences with proper prepositions.

1. Where do you come _________?

2. My cousin lives _________ Norway.

3. They are walking _________ the bridge.

4. I don't like flying, so I went to Paris _________ bus.

5. You can stay _________ me tonight.

6. My birthday is _________ 29th February.

7. I'll see you _________ Christmas.

8. Put the books _________ the table, please.

9. I haven't seen you _________ ages.

10. I like this house _________ the river.

11. My parents got married _________ 2010.

12. The police station is _________ the right.

13. We're going _________ Italy for our holidays.

14. We borrowed the bikes _________ our uncle.

15. There is a bridge _________ the river.

16. I saw Chris _________ the bus.

17. Be nice _________ your brother.

18. Let's meet _________ the afternoon, not _________ night.

19. My friend lives _________ the house _________ the end of the street.

20. They are not _________ home _________ the moment.

21. Turn right _________ the traffic lights.

22. She is not here, she is _________ holiday.

23. A comes _________ B in the alphabet.

24. The cat is sitting _________ the wall.

25. Emily left school _________ the age of 16.

26. I'll see you _________ Monday morning.

27. Do not open the tin _________ a knife!

28. This laptop belongs _________ our teacher.

29. The film was very funny _________ the end.

30. We've been here _________ four days now.

31. Hamlet was written _________ Shakespeare.

32. John is a student _________ Oslo university.

33. The temperature was _________ zero.

34. You have to write the paper _________ hand.

35. We live _________ the main road, so it is always very loud.

36. The trains are seldom _________ time.

37. There were a lot of people _________ our party.

38. Your room is _________ the second floor.

39. Can you translate this from English _________ French?

40. August 1st we'll go _________ Stratford.

Đáp án:

1. from

2. in

3. on

4. by

5. with

6. on

7. at

8. on

9. for

10. by

11. in

12. on

13. to

14. from

15. across

16. in

17. to

18. in - at

19. in - at

20. at - at

21. at

22. on

23. before

24. on

25. at

26. on

27. with

28. to

29. at

30. for

31. by

32. at

33. below

34. by

35. on

36. on

37. at

38. on

39. into

40. to

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Tài liệu giáo viên