Cách sử dụng some và any trong tiếng AnhCách sử dụng some và any trong tiếng Anh

Cách sử dụng some và any trong tiếng Anh

I. Cách sử dụng some

     "Some" (với nghĩa: một số, một vài) được dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được. Ví dụ:

• Danh từ đếm được: Some children enjoy sports. (Một số trẻ thích chơi thể thao).
• Không đếm được: I drank some orange juice this morning. (Tôi đã uống một ít nước cam sáng nay).

Chúng ta dùng "some" trong câu khẳng định.

There are some cups in the kitchen. (Có một vài chiếc chén ở trong bếp).
I need some milk in my coffee.(Tôi cần một ít sữa cho cafe).

Chúng ta cũng dùng "some" trong lời mời. Ví dụ:

Would you like some soda? (Anh muốn một chút soda không?)
Do you want some water? (Anh muốn uống nước không?)

Chúng ta cũng dùng "some" trong lời đề nghị. Ví dụ:

May I have some salt, please? (Cho tôi một chút muối được không?)
Can I have some apples? (Cho tôi một ít táo được không?)

II. Cách sử dụng any

"Any" được dùng với danh từ đếm được và không đếm được. Ví dụ:

• Đếm được: I don't have any books. (Mình không có quyển sách nào cả).
• Không đếm được: She didn't give me any money. (Cô ấy chẳng đưa đồng nào cho tôi cả.)

Trong các ví dụ trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy "any" được dùng trong các câu phủ định.

Chúng ta cùng dùng "any" khi muốn hỏi thứ gì đó có còn hay không. Ví dụ: 

Do you have any coffee? (Anh còn chút cafe nào không?)
Do you have any architecture magazines? (Anh có cuốn tạp chí nào về kiến trúc không?)

Chúng ta sử dụng “any” trong câu phủ định và câu nghi vấn trong câu.

III. Bài tập ứng dụng

Điền SOME và ANY sao cho phù hợp vào chỗ trống:

 1. Would you like __________ tea to drink?
 2. Are there __________ candles left on the table?
 3. There is_______money in the pocket.
 4. There are_________erasers in the school bag. 
 5. I’d like________ milk tea, please.
 6. I do not have________ helmets left in my room.
 7. I’m sure I did not have_______ mistakes on the test. 
 8. I should have reviewed lessons_______more yesterday.
 9. I do not buy _____ gifts for her on her birthday.
 10. Today, I would like to decorate the living room by _____ flowers and fruits. 
 11. Do you think you should put_______clothes in the wardrobe.
 12. Here is ______ food for fish.
 13. Do you have______ younger sisters or younger brothers in your family?
 14. She wishes somebody talk to her because she does not have_____friends.
 15. Hellen often go to the restaurant with ______of her best friends.
 16. Could you lend me____money?
 17. Could I borrow ________ vases to put on the table?
 18. Is there______bananas left?
 19. As a habit, she always drink coffee with____sugar or milk.
 20. I might not buy _____posters in these stores.

Đáp án: 

1. Some

2. Any 

3. Some

4. Some

5. Some

6. Any

7. Any

8. Some

9. Any

10. Some

11. Some

12. Some

13. Any

14. Any

15. Some

16. Some

17. Some

18. Any

19. Some

20. Any


Xem thêm các loạt bài Ngữ pháp Tiếng Anh hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên