Bài tập some và any trong tiếng AnhBài tập some và any trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập some và any trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Some và any trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập some và any:

Bài 1: Put in some or any.

1. We didn't buy any flowers.

2. This evening I'm going out with .... friends of mine.

3. A: Have you seen .... good films recently?

    B: No, I haven't been to the cinema for ages.

4. I didn't have .... money, so I had to borrow.

5. Can I have .... milk in my coffee, please?

6. I was too tired to do .... work.

7. You can cash these traveller's cheques at .... bank.

8. Can you give me .... information about places of interest in the town?

9. With the special tourist train ticket you can travel on .... train you like.

10. If there are .... words you don't understand use a dictionary.

2. some

3. any

4. any .... some

5. some

6. any

7. any

8. some

9. any

10. any

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences with some– or any- + -body/-thing/-where.

1. I was too surprised to say anything.

2. There's .... at the door. Can you go and see who is it.

3. Does .... mind if I open the window?

4. I wan't feeling hungry, so I didn't eat ....

5. You must be hungry. Would you like .... to eat?

6. Quick, let's go! There's .... coming and I don't want .... to see us.

7. Sarah was upset about .... and friend to talk to ....

8. This machine is very easy to me. .... can learn to use it very quickly.

9. There was hardly .... on the beach. It was almost deserted.

10. "Do you like .... near job?" "No, he lives in another past of town."

11. "Whre shall we go on holiday?" "Let's go .... warm and sunny."

12. They stay at home all the time. They never seem to go ....

13. I'm going out now. If .... phones while I'm out, can you tell them. I'll be back at 11.30?

14. Why are you looking under the bed? Have you lost ....?

15. The police have asked that .... who saw the accident should contact them.

16. "Can I ask you .... ?" "Sure What do you want to ask."

17. Sue is very secretive. She never tells .... . (2 words)

2. somebody/someone

3. anybody/anyone

4. anything

5. something

6. somebody/someone .... anybody/anyone

7. something .... anybody/anyone

8. anybody/anyone

9. anybody/anyone

10. anywhere

11. somewhere

12. anywhere

13. anybody/anyone

14. something

15. anybody/anyone

16. something

17. anybody/anyone .... anything

Quảng cáo

Bài 3: Complete the sentences. Use any (+ noun) or anybody/anything/anywhere.

1. Which bus do I have to catch?

Any bus. They all go to the centre.

2. Which day shall I come?

I don't mind. ..................... .

3. What do you want to eat?

............ . I don't mind. Whatever you have.

4. Where shall I sit?

It up to you. You can sit .....you like.

5. What sort of job are you looking for?

............. . It doesn't matter.

6. What time shall I phone tomorrow?

I don't mind. ..... you like.

7. Who shall I invite to the party?

I don't mind. ......... you like

8. Which newspaper shall I buy?

........... . Whatever they have in the shop.

2. any day

3. anything

4. anywhere

5. any job or anything

6. any time

7. anybody/anyone

8. any newspaper or anyone

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.