Bài tập By, Until và By the time trong tiếng AnhBài tập By, Until và By the time trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập By, Until và By the time trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: By, Until và By the time trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập By, Until và By the time:

Bài 1: Make sentences with by.

1. We have to be home not later than

5. o'clock.

We have to be home by

5. o'clock.

2. I have to be at the airport not later than 8.30.

I have to be at the airport .......................

3. Let me know not later than Saturday whether you can come to the party.

Let me know .......................................

4. Please make sure that you're here not later than

2. o'clock.

Please make sure that .............................

5. If we leave now, we should arrive not later than lunchtime.

If we leave now ...................................

2. I have to be at the airport by 8.30

3. Let me know by Saturday whether you can come to the party

4. Please make sure that you're here by

2. 0'clock

5. If we leave now, we should arrive by lunchtime

Quảng cáo

Bài 2: Put in by or until.

1. Steve has gone away. He'll be away until Monday.

2. Sorry, but I must go. I have to be home ....

5. o' clock.

3. I've been offered a job. I haven't decided yet whether to accept it or not. I have to decide .... Friday.

4. I think I'll wait .... Thursday before making a decision.

5. It's too late to go shopping. The shops are open only 5.30. They'll be closed .... now.

6. I'd better pay the phone bill. It has to be paid .... tomorrow.

7. Don't pay the phone bill today. Wait .... tomorrow.

8. A: Have you finished redecorating your house?

B: Not yet. We hope to finish .... the end of the week.

9. A: I'm going out now. I'll be back at about 10.30. Will you still be here?

B: I don't think so. I'll probably have gone out .... then.

10. I'm moving into my new flat next week. I'm staying with a friend .... then.

11. I've got a lot of work to do. .... the time I finish, it will be time to go to bed.

12. If you want to take part in the competition, you have to apply ....

3. April.

2. by

3. by

4. until

5. until 5.30 .... by now

6. by

7. until

8. by

9. by

10. until

11. by

12. by

Bài 3: Use your own ideas to complete these sentences. Use by or until.

1. David is away at the moment. He'll be way until Monday.

2. David is away at the moment. He'll be back by Monday.

3. I'm just going out. I won't be very long. Wait here ................

4. I'm going out to buy a few things. It's 4.30 now. I won't be long.

I'll be back .........

5. If you want to apply for the job, your application must be received ....

6. Last night I watch TV ...................

Example answers:

3. until I come back

4. by

5. o'clock

5. by next Friday

6. until midnight

Quảng cáo

Bài 4: Read the situations and complete the sentences using By the time.

1. I was invited toa a party, but I got there much later than I intended. By the time I got to the party, most of the other guests had left.

2. I intended to catch a train, but it took me longer than expected to get to the station. ........................ ,my train had already left.

3. I wanted to go shopping after finishing my work. But I finished much later than expected. ........................ ,it was too late to go shopping.

4. I saw two men who looked as if they were trying to seal a car. I called the police but it was some time before they arrived. ........................ ,the two men had disappearred.

5. We climbed a mountain and it took us a very long time to get to the top. There wasn't much time to enjoy the view. ........................ , we had to come down again.

2. By the time I got to the station

3. By the time I finished

4. By the time the police arrived

5. By the time we got to the top

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.