100 Bài tập See sb Ving có đáp án | Bài tập See somebody + -ing có đáp ánBài viết 100 Bài tập See sb Ving có đáp án chi tiết giúp bạn có thêm nguồn bài tập tự luyện để nắm vững cách sử dụng See sb Ving từ đó giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh hơn.

100 Bài tập See sb Ving có đáp án | Bài tập See somebody + -ing có đáp án

Bài tập See sb Ving (phần 1)

Bài 1: Complete the answer to the questions.

1. Did anybody go out?

I don't think so. I didn't see anybody go out.

2. Has Sarah arrived yet?

Yes, I think I heard her ....................

3. How do you know I took the money?

I know because I saw you ....................

4. Did the doorbell ring?

I don't think so. I didn't hear .............

5. Can Tom play the piano?

I've never heard ............................

6. Did I look the door when I went out?

Yes, I saw ..................................

7. How did the woman fall?

I don't know I didn't see ...................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. arrive

3. take it/ do it

4. it ring

5. him play/ him playing

6. you lock it/ you do it

7. her fall

Quảng cáo

Bài 2: Comple thense sentences.Use the following verbs:

climb    come    crawl    cry    explode    ride

run    say    sing    slam    sleep    tell

1. Listen to the birds singing!

2. I didn't hear you come in.

3. We listened to the old man .... his story from beginning to end.

4. Listen! Can you hear a baby .... ?

5. I looked out of the window and saw Dan .... his bike along the road.

6. I thought I heard somebody .... "Hi" so I looked round.

7. We watched two men .... across the garden and .... through an open window into the house.

8. Everybody heard the bomb .... . It was a tremendous noise.

9. Oh! I can feel something .... up my leg! It must be an insect.

10. I heard somebody .... the door in the middle od the night. It woke me up.

11. When we got home, we found a cat .... on the kitchen table.

Đáp án & Hướng dẫn:

3. tell

4. crying

5. riding

6. say

7. run .... climb

8. ecplode

9. crawling

10. slam

11. sleeping

Bài tập See sb Ving (phần 2)

Bài 1: Complete the answer to the questions.

1. Did anybody go out?

I don't think so. I didn't see anybody go out.

2. Has Sarah arrived yet?

Yes, I think I heard her ....................

3. How do you know I took the money?

I know because I saw you ....................

4. Did the doorbell ring?

I don't think so. I didn't hear .............

5. Can Tom play the piano?

I've never heard ............................

6. Did I look the door when I went out?

Yes, I saw ..................................

7. How did the woman fall?

I don't know I didn't see ...................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. arrive

3. take it/ do it

4. it ring

5. him play/ him playing

6. you lock it/ you do it

7. her fall

Bài 2: Comple thense sentences.Use the following verbs:

climb come crawl cry explode ride

run say sing slam sleep tell

1. Listen to the birds singing!

2. I didn't hear you come in.

3. We listened to the old man .... his story from beginning to end.

4. Listen! Can you hear a baby .... ?

5. I looked out of the window and saw Dan .... his bike along the road.

6. I thought I heard somebody .... "Hi" so I looked round.

7. We watched two men .... across the garden and .... through an open window into the house.

8. Everybody heard the bomb .... . It was a tremendous noise.

9. Oh! I can feel something .... up my leg! It must be an insect.

10. I heard somebody .... the door in the middle od the night. It woke me up.

11. When we got home, we found a cat .... on the kitchen table.

Đáp án & Hướng dẫn:

3. tell

4. crying

5. riding

6. say

7. run .... climb

8. ecplode

9. crawling

10. slam

11. sleeping

Ngữ pháp See sb Ving

A. Ví dụ tình huống see sb doing trong tiếng Anh

Ngày hôm qua bạn đã nhìn thấy Ann. Cô ấy đang chờ xe buýt. Bạn có thể nói:

- I saw Ann waiting for a bus.

(Tôi đã nhìn thấy Ann đang chờ xe buýt.)

Trong cấu trúc này, chúng ta sử dụng V-ing (waiting).

Khi mà: Somebody was doing something + I saw this

Bạn sử dụng cấu trúc: I saw somebody doing something

Xem thêm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác