Bài tập Thành ngữ + Ving trong tiếng AnhBài tập Thành ngữ + Ving trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập Thành ngữ + Ving trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thành ngữ + Ving trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập Thành ngữ + Ving:

Bài 1: Make sentences beginning There's no point ...

1. Why have a car if you never use it?

There's no point in having a car if you never use it

2. Why work if you don't need money?

........................................

3. Don't try to study if you fell tired.

........................................

4. Why hurry if you've got plenty of time.

........................................

2. There's no point in working if you don't need money.

3. There's no point in trying to study if you feel tired.

4. There's no point in hurrying if you've got plenty of time.

Quảng cáo

Bài 2: Comple the following sentences:

1. Shall we get a taxi home?

No, it isn't far. It's not worth getting a taxi.

2. If you need help why don't you ask Dave?

It's no use .... .He won't be able to do anything.

3. I don't really want to go out tonight.

Well stay at home. There is no point .... if you don't want to.

4. Shall I phone Liz now?

No, it's no good .... now. She won't be at home.

5. Are you going to complain about what happened?

No, it's not worth .... . Nobody will do anything about it.

6. Do you ever read newspapers?

No, I think it's a waste .... .

7. Do you want to keep these old clothes?

No, let's throw them away. They're not worth .... .

2. asking Dave

3. in going out

4. phoning her

5. complaining

6. of time reading newspapers

7. keeping

Bài 3: Write sentences using difficulty.

1. I managed to get a visa, but it was difficult.

I had difficulty getting a visa.

2. I find it hard to remember people's names.

I have difficulty ....................

3. Lucy managed to get a job without difficulty.

She had no ....................

4. It won't be difficult to get a ticket for the game.

You won't have any ....................

2. remembering people's names

3. difficulty getting a job

4. difficulty getting a ticket for the game

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences. Use only one word each time.

1. It's a waste of money buying things you don't need.

2. Every morning I spend about an hour .... the newspaper.

3. What's Sue doing? She's going away tomorrow so she's busy .... .

4. I think you waste too much time .... television.

5. There's a beautiful view from that hill. It's worth .... to the top.

6. It's no use .... for the job. I know I wouldn't get it.

7. Just stay calm. There's no point in .... angry.

2. reading

3. packing

4. watching

5. going

6. applying

7. gettting

Bài 5: Complete these sentences with the following:

go riding    go sailing     go shopping

go skiing    go swimming

1. Barry lives by the sea and he's got a boat so he often goes sailing.

2. It was a very hot day, so we .... in the lake

3. There's plenty of snow in the mountains, so we'll be able to .... .

4. Helen has got two horses. She .... regularly.

5. Where's Dan? He's .... . There were a few things he needed to buy.

2. went swimming

3. go sking

4. goes riding

5. gone shopping

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.