Bài tập giới từ to, at, in, into trong tiếng AnhBài tập giới từ to, at, in, into

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập giới từ to, at, in, into trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Giới từ to, at, in, into trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập giới từ to, at, in, into:

Bài 1: Put in to/at/in/into where necessary. If no preposition is necessary, leave the space empty.

1. Three people were taken to hospital after the accident.

2. I met Kate on my way ..—.. home. (no preposition)

3. We left our luggage .... the station and went to find something to eat.

4. Shall we take a taxi .... the station or shall we walk?

5. I have to go .... the bank today to change some money.

6. The river Rhine flows .... the North Sea.

7. "Have you got your camera?" "No, I left it .... home."

8. Have you ever been .... China?

9. I had lost my key, but I managed to climb .... the house through a window.

10. We got stuck in a traffic jam on our way .... the airport.

11. We had lunch .... the airport while we were waiting for our plane.

12. Welcome .... the hotel. We hope you enjoy your stay here.

13. We drove along the main road for about a kilometre and then turned .... a narrow side street.

14. Did you enjoy your visit .... the zoo?

15. I'm tried. As soon as I get .... home, I'm going …bed.

16. Marcel is French. He has just returned .... France after two years .... Brazil.

17. Carl was born .... Chicago, but his family moved .... New York when he was three. He still lives .... New York.

3. at

4. to

5. to

6. into

7. at

8. to

9. into

10. to

11. at

12. to

13. into

14. to

15. get home.going to bed

16. returned to France .... two years in Brazil

17. born in Chicago .... moved to New York

Quảng cáo

Bài 2: Have you been to these place? If so, how many times? Choose three of the places and write a sentence using been to. Athens Australia Ireland Paris Rome Sweden Tokyo the United States

1. (example answers) I've never been to Australia. or I've been to Ireland once.

2. ..................................................

3. ..................................................

4. ..................................................

Example answers

2-4

I've been to Sweden once.

I've never been to the Untied Sates.

I've been to Paris a few times.

Bài 3: Put in to/at/in where necessary. If no preposition is necessary, leave the space empty.

1. What time does this train get to London?

2. What time does this train arrive .... London?

3. What time did you get .... home last night?

4. What time do you usually arrive .... work in the morning?

5. When we got .... the cinema, there was a long queue outside.

6. I arrived .... home feeling very tired.

2. in

3. – (no preposition)

4. at

5. to

6. –

Quảng cáo

Bài 4: Write sentences using got + into/out of/on off.

1. You were walking home. A friend passed you in her car. She saw you, stopped and offered you a lift. She opened the door. What did you do?

I got into the car.

2. You were waiting for the bus. At last your bus came. The doors opened. What did you do then?

I ............................

3. You drove home in your car. You stopped outside your house and parked the car. What did you do then?

..............................

4. You were travelling by train to Manchester. When the train got to Manchester, what did you do?

..............................

5. You needed a taxi. After a few minutes a taxi stopped for you. You opened the door. What did you do then?

..............................

6. You were travelling by air. At the end of you flight, your plane landed at the airport and stopped. The doors were opened you took your bag and stood up. What did you do then?

..............................

2. I got on the bus

3. I got out the car

4. I got off the train

5. I got into the taxi

6. I got off the plane

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.