Bài tập các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed toBài tập các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Write these sentences in another way beginning as shown. Use the underlined word each time

1. It is expected that the strike will end soon.

The strike is expected to end soon.

2. It is expected that the weather will be good tomorrow.

The weather is .........................

3. It is believed that the thieves got in through a window in the roof.

The thieves .........................

4. It is reported that many people are homeless after the floods.

Many people .........................

5. It is thought that the prisoner escaped by climbing over a wall.

The prisoner .........................

6. It is alleged that the man was driving at 1

10. miles an hour.

The man .........................

7. It is reported that the building has been badly damaged by the fire.

The building .........................

8. a, It is said that the company is losing a lot of money.

The company .........................

b, It is believed that the company lost a lot of money last year.

The company .........................

c, It is expected that the company will make a loss this year.

The company .........................

2. The weather is expected to be good tomorrow.

3. The thieves are believed to have got in through a window in the roof.

4. Many people are reported to be homeless after the floods.

5. The prisomer is thought to have escaped by climbing ovet a wall.

6. The man is alleged to have been driving at 1

10. miles an hour.

7. The building is reported to have been badly damaged by the life.

8. a The company is said to be losing a lot of money.

b The company is believed to have lost a lot of money last year.

c The company is expected to make a loss this year.

Quảng cáo

Bài 2: There are a lot of rumours about Alan. Here are some of the things people say about him:

1. Alan speaks ten languages.

2. He knows a lot of famous people.

3. He is very rich.

4. He has twelve children.

5. He was an actor when he was younger.

Nobody is sure whether these things are true. Write sentences about Alan using supposed to:

1. Alan is supposed to speak ten languages.

2. ......................

3. ......................

4. ......................

5. ......................

2. He is supposed to know a lot of famous people.

3. He is supposed to be very rich.

4. He is supposed to have twelve children.

5. He is supposed to have been an actor when he was younger.

Bài 3: Complete the sentences using supposed to be + the following:

on a diet    a flower    my friend    a joke    a secret    working

1. Everybody seems to know about the plan, but it is supposed to be a secret.

2. You shouldn't criticize me all the time. You .....................

3. I shouldn't be eating this cake really. I ........................

4. I'm sorry for what I said. I was trying to be funny. It ..........

5. What's this drawing? Is it a tree? Or maybe it ...................

6. You shouldn't be reading the paper now. You .....................

2. You are supposed to be my friend.

3. I amsupposed to be on a diet.

4. It was supposed to be a joke.

5. Or maybe it's supposed to be a flower.

6. You are supposed to be working.

Quảng cáo

Bài 4: Write sentences with supposed to + the following verbs:

arrive    block    park    phone    start

Use the negative where necessary:

1. You're not supposed to park here. It's private parking only.

2. We .... work at 8.

15. but we rarely do anything before 8.30.

3. Oh, I .... Helen, but I completely forgot.

4. This door is a fire exit.You

5. My train ..... at 11.30 but it was an hour late.

2. are supposed to start

3. was supposed to phone

4. are not supposed to block

5. was supposed to arrive.

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.