Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng AnhBài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Read about Colin. Then tick the sentences which are true. In each group of sentences at least one is true. Colin goes to work everyday. He leaves home at 8 o'clock and arrives at work at about 8.45. He starts work immediately and continues until 12.30 when he has lunch (which takes about half an hour). He starts work again at 1.15 and goes home at exactly 4.30. Every day he follows the same routine and tomorrow will be no exeption.

At 7.45

a, He'll be leaving the house

b, He'll have left the house

c, He'll be at home

d, He'll be having breakfast

At 8.15

a, He'll be leaving the house

b, He'll have left the house

c, He'll have arrived at work

d, He'll be arriving at work

At 9.15

a, He'll be working

b, He'll start work

c, He'll have started work

d, He'll be arriving at work

At 12.45

a, He'll have lunch

b, He'll be having lunch

c, He'll have finished his lunch

d, He'll have started his lunch

At 4 o'clock

a, He'll have finished work

b, He'll finish work

c, He'll be working

d, He won't have finished work

At 4.45

a, He'll leave work

b, He'll be leaving work

c, He'll have left work

d, He'll have arrived home

Quảng cáo

3. can

4. be able to

5. been able to

6. can

7. be able to

Bài 2: Put the verb into the correct form, will be (do)ing or will have (done)

1. Don't phone between 7 and 8. We'll be having (we/have) dinner then.

2. Phone me after 8 o'clock. .................. (we/finish) dinner by then.

3. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30. So at 4 o'clock, ................... (we/play) tennis.

4. A: Can we meet tomorrow?

    B: Yes, but not in the afternoon. ................. (I/work).

5. B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about an hour.

    A: Will you be free at 11.30?

    B: Yes, .............. (the meeting/end) by then.

6. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he continues like this, ........... (he/spend) all his money before the end of his holiday.

7. Do you think ....... (you/still/do) the same job in ten years' time?

8. Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment. So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ...... (she/travel) more than 3,000 miles.

9. If you need to contact me, .... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.

10. A: .............. (you/see) Luara tomorrow?

    B: Yes, probably. Why?

    A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her?

Quảng cáo

2. We'll have finished

3. we'll be playing

4. I'll be working

5. the meeting will have ended

6. he'll have spent

7. you'll still be doing

8. she'll have travelled

9. I'll be staying

10. Will you seeing

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.