Bài tập unless, as long as, provided và providing trong tiếng AnhBài tập unless, as long as, provided và providing

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập unless, as long as, provided và providing trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Unless, as long as, provided và providing trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập unless, as long as, provided và providing:

Bài 1: Write a new sentence with the same meaning. Use unless in your sentence.

1. You must try a bit harder or you won't pass the exam.

You won't pass the exam unless you try a bit harder.

2. Listen carefully or you won't know what to do.

You won't know what to do ............................

3. She must apologise to me or I'll never speak to her again.

......................................................

4. You have to speak very slowly or he won't be able to understand you.

......................................................

5. Business must improve soon, or the company will have to close.

......................................................

2. You won't know what to do unless you listen carefully.

3. I'll never speak to her again unless she apologize to me.

4. He won't be able to understand you unless you speak very slowly.

5. The company will have to close unless business improves soon.

Quảng cáo

Bài 2: Write sentences with unless.

1. The club isn't open to everyone. You are allowed in only if you're a member.

You aren't allowed in the club unless you're a member.

2. I don't want to go to the party alone. I'm going only if you go too.

I'm not going .........................................

3. Don't worry about the dog. It will attack you only if you move suddenly.

The dog ...............................................

4. Ben isn't very talkative. He'll speak to you only if you ask him something.

Ben ...................................................

5. Today is a public holiday. The doctor will see you only if it's an emergency.

The doctor.............................................

2. I'm not going unless you go too.

3. The dog won't attack you unless you move suddenly.

4. Ben won't speak to you unless you ask him something.

5. The doctor won't see you unless it's an emergency.

Bài 3: Choose the correct word or expression for each sentence.

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not to drive too fast. (as long as is correst)

2. I'm playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

3. I'm playing tennis tomorrow unless/providing it doesn't rain.

4. I don't mind if you come home late unless/as long as you come in quietly.

5. I'm going now unless/provied you want me to stay.

6. I don't watch TV unless/as long as I've got nothing else to do.

7. Children are allowed to use the swimming pool unless/provided they are with an adult.

8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed to use the swimming pool.

9. We can sit here in the corner unless/as long as you'd rather sit over there by the window.

10. A: Our holiday cost a lot of money.

      B: Did it? Well, that doesn't matter unless/as long as you enjoyed yourselves.

2. unless

3. providing

4. as long as

5. unless

6. unless

7. provided

8. unless

9. unless

10. as long as

Quảng cáo

Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences.

1. We'll be late unless we get a taxi.

2. I like hot weather as long as ...................................

3. It takes Kate about 20 minutes to drive to work provided ........

4. I don't mind walking home as long as ............................

5. I like to walk to work in the morning unless ...................

6. We can meet tomorrow unless .....................................

7. You can borrow the money providing ..............................

8. You won't achieve anything unless ...............................

Example answer

2. it's not too hot

3. there isn't too much traffic

4. it isn't raining

5. I'm in a hungry

6. you have something else to do

7. you pay it back next week

8. you take risks

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.