Bài tập all, every, everyone và whole trong tiếng AnhBài tập all, every, everyone và whole

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập all, every, everyone và whole trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: All, every, everyone và whole trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập all, every, everyone và whole:

Bài 1: Complete these sentences will: all, everything or everybody/every one.

1. It was a good party. Everyobody enjoyed it.

2. All I've eaten today is a sandwich.

3. .... has their faults. Nobody is perfect.

4. Nothing has changed .... is the same as it was.

5. Kate told me .... about her new job. It sounds quite interesting.

6. Can .... write their names on a piece of paper, please?

7. Why are you always thinking about money? Money isn't .... .

8. I didn't have much money with me. .... I had was ten pounds.

9. When the fire alarm rang, .... left the building immediately

10. Sue didn't say where she was going .... she said was that she was going away.

11. We have completely different opinions. I disagree with .... she says.

12. We all did well in the examination .... in our class passed.

13. We all did well in the examination .... of us passed.

14. Why are you so lazy? Why do you expect me to do .... for you?

3. Everybody/Everyone

4. Everything

5. all

6. everybody/everyone

7. everything

8. All

9. everybody/everyone

10. All

11. everything/all

12. Everybody/everyone

13. All

14. everything

Quảng cáo

Bài 2: Write sentences with whole.

1. I read the book from beginning to end.

I read the whole book.

2. Everyone in the team played well.

The ...............................

3. Paul opened a box of chocolates. When he finished eating, there were

no chocolates left in the box.

He are ............................

4. The police came to the house. They were looking for something. They

searched everywhere, every room.

They .............................

5. Everyone in Dave and Jane's family plays tennis. Dave and Jane play

and so do all their children.

The ..............................

6. Ann worked from early in the morning until late in the evening.

7. Jack and Jill went on holiday to the seaside for a week. It rained

from the beginning of the week to the end.

It ...............................

Now write sentences

6. and

7. again all instead of whole

8. (6) Ann ........................

9. (7) ............................

2. The whole team played well.

3. He ate the whole box.

4. They searched the whole house.

5. The whole family play/plays tennis.

6. Ann/She worked the whole day.

7. It rained the whole week.

8. Ann worked all day.

9. It rained all week.

Bài 3: Complete these sentences using every with the following:

five minutes ten minutes four hours six months four years

1. The bus service is very good. There's a bus every ten minutes.

2. Tom is ill. He has some medicine. He has to take it .... .

3. The Olympic Games take place .... .

4. We live near a busy airport. A plane flies over our house .... .

5. Martin has a check–up with his dentist .... .

2. every four hours

3. every four years

4. every five minutes

5. every six months

Quảng cáo

Bài 4:

Which is the correct alternative?

1. I've spent the whole money/all the money you gave me. (all the money is correct)

2. Sue works every day/all days except Sunday.

3. I'm tried. I've been working hard all the day/all day.

4. It was a terrible fire. Whole building/the whole buiding was destroyed.

5. I've been tryin gto phone her, but every time/all the time I phone the line is busy.

6. I don't like the weather here. It rains every time/all the time.

7. When I saw on holiday, all my luggage/my whole luggage.

2. every day

3. all day

4. The whole building

5. every time

6. all the time

7. all my luggage

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.