Bài tập no, none, nothing, nobody trong tiếng AnhBài tập no, none, nothing, nobody trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập no, none, nothing, nobody trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: No, none, nothing, nobody trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập no, none, nothing, nobody:

Bài 1: Complete these sentences with no, none or any.

1. It was a public holiday, so there were no shops open.

2. I haven't got any money. Can you lend the some?

3. We had to walk home because there were .... taxis.

4. We had to walk home because there weren't .... taxis.

5. "How many eggs have we got?" "..... . Do you want me to get some?"

6. We took a few photographs but .... of them were very good.

7. What a stupid thing to do! .... intelligeent person would do such a thing.

8. I'll try and answer .... questions you ask me.

9. I couldn't answer .... of the questions they asked me.

10. We cancelled the party because .... of the people we invited were able to come.

11. I tried to phone Chrsis but there was .... answer.

3. no

4. any

5. None

6. none

7. no

8. any

9. any

10. none

11. no

Quảng cáo

Bài 2: Answer the questions using none/nobody/nothing/nowhere.

1 What did you do? Nothing.
2 Who were you talking to? .........
3 How much luggage have to get? .........
4 Where are you going? .........
5 How many mistakes did you make? .........
6 How much did you pay? .........

Now answer the same questions using complete sentences with any/anybody/anything.

7. (1) I didn't do anything.

8. (2) I ..................

9. (3) ....................

10. (4) ...................

11. (5) ...................

12. (6) ...................

2. Nobody

3. None

4. Nowhere

5. None

6. Nothing

8. I wasn't talking to us anybody

9. I haven't got any luggage

10. I'm not going anywhere

11. I didn't make any mistake

12. I didn't pay anything

Bài 3:

Complete these sentences with no- or any- + -body/-thing/-where.

1. I don't want anything to drink. I'm not thirsty.

2. The bus was completely empty. There was .... on it.

3. "Whree did you go for your holidays?" "..... I stayed at home."

4. I went to the shops but I didn't buy.

5. "What did you buy?" "..... I couldn't find .... I wanted."

6. The town is still the same as it was years ago .... has changed.

7. Have you seen my watch? I can't find it .....

8. There was complete silence in the room .... said ....

2. nobody/no-one

3. Nowhere

4. anything

5. Nothing. I couldn't find anything.

6. Nothing

7. anywhere

8. Nobody/ No-one said anything

Quảng cáo

Bài 4:

Choose the right word

1. She didn't tell nobody/anybody about her plans. (anybody is correct)

2. The accident looked serious, but fortunately nobody/anybody was badly injured.

3. I looked out of the window, but I couldn't see no-one/anyone.

4. My job is very easy. Nobody/Anybody could do it.

5. What's in that box? Nothing/Anything. It's empty.

6. The situation in uncertain. Nothing/Anything could happen.

7. I don't know nothing/anything about economics.

2. nobody

3. anyone

4. Anybody

5. nothing

6. Anything

7. anything

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.