Bài tập Be used to và get used to trong tiếng AnhBài tập Be used to và get used to

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập Be used to và get used to trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Be used to và get used to trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập Be used to và get used to:

Bài 1: Complete the sentences using used to.

1. Juan is Spanish and went to live in England. In Spain he usually had

dinner late in the evening but in England dinner was at

6. o'clock. This

way very early for him and he found it very strange at first.

--> When Juan first went to England he .... dinner so early, but after

some time he .... it. Now he finds it normal. He .... at

6. o' clock.

2. Julia is a nurse. A year ago she started working nights. At first she

found it hard and didn't like it.

--> She .... nights and it took her a few months to .... it. Now, after

a year she's quite happy. She .... nights.

1. When Juan first went to England, he wasn't used to having dinnier so early, but after some time he got used to it. Now he finds it normal. He is used to eating at

6. o' clock.

2. She wasn't used to working nights and it took her a few months to get used to it. Now after a year, she's quite happy. She is used to working nights.

Quảng cáo

Bài 2: What do you say in these situations ? Use I'm (not) used to.

1. You live alone. You don't mind this. You have always lived alone.

FRIEND: Do you get a bit lonely sometimes?

YOU: No, I'm used to ling alone.

2. You sleep on the floor. You don't mind this. You have always slept on the floor.

FRIEND: Wouldn't you prefer to sleep in a bed.

YOU: No, I ............................................

3. You have to work long hours in your job. This is not a problem for you. You have always worked long hours.

FRIEND: You have to work very long hours in your job, don't you?

YOU: Yes, but I don't mind that. I ....................

4. You usually go to bed early. Last night you went to bed very late and as a result you are very tired this morning.

FRIEND: You look tired this morning

YOU: Yes, .............................................

2. No, I'm used to sleeping on the floor.

3. I'm used to working long hours.

4. Yes, I'm not used to going to bed so late.

Bài 3: Read the situations and complete the sentences using used to.

1. Some friends of yours have just moved into on a flat on a busy street. It is very noisy.

They'll have to get used to the noise.

2. The children at school bad a new teacher. She was different from the teacher before her, but this wasn't a problem for the children.

They soon ...............................

3. Sue moved from a big house to a much smaller one. She found it strange at first.

She had to ....... in a much smaller house.

4. Some people you know from Britian are going to live in your country. What will they have to get used to?

They'll have to ..........................

2. they soon got used to her.

3. she had to get used to living in a much smaller house.

4. They'll have to get used to the weather.

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences using only one word each time .

1. Lisa had to get used to driving on the left.

2. We used to live in a small village but now we live in London.

3. Dan used to .... a lot of coffee. Now he prefers tea.

4. I feel very full after that meal. I'm not used to .... so much.

5. I wouldn't like to share an office. I'm used to .... my own office.

6. I used to .... a car, but I sold it a few months ago.

7. When we were children we used to .... swimming very often.

8. There used to.... a cinema here but it was knocked down a few years ago.

9. I'm the boss here! I'm not used to .... told what to do.

3. drink

4. eating

5. having

6. have

7. go

8. be

9. being

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.