Bài tập cách sử dụng AS trong tiếng AnhBài tập cách sử dụng AS trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập cách sử dụng AS trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cách sử dụng AS trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập cách sử dụng AS:

Bài 1: Use as to join sentences from the boxes:

1.We all waved goodbye to Liz We were driving along the road
2.We all smiled I was talking a hot dish out of the oven
3.I burnt myself She drove away
4.the crowed cheered We posted for the photograph
5.a dog ran out in front of the car The two teams ran onto the field

1. We all waved goodbye to Liz as she drove away.

2. ..............................................

3. ..............................................

4. ..............................................

5. ..............................................

2. We all smiled as we posed for the photographs.

3. I burnt myself as I was taking a hot dish out of the oven.

4. The crowded cheered as the two teams ran onto the field.

5. A dog ran out in front of the car as we were driving along the road.

Quảng cáo

Bài 2: Join the sentences from the boxes. Begin each sentence with as.

1.it was a public holiday I went in
2.it was a nice day we came in very quietly
3.we didn't want to wake anybody up most of the shops were shut
4.the door was open we didn't know what time it was
5.none of us had a watch we went for a walk by the sea

1. As it was a public holiday, most of the shops were shut.

2. ........................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

5. ........................................................

2. As it was a nice day, we went for a walk by the sea.

3. As we didn't want to wake anybody up, we came in very quietly.

4. As the door was open I went in.

5. As none of us had a watch, we didn't know what time it was.

Bài 3: What does as mean in these sentences?

because at the same time
1. As they live near me, I see them quite often. ..v.........
2. Kate slipped as she was getting off the bus. ........v...
3. As I was tried I went to bed early. ............
4. Unfortunately as I was parking the car, I hit the car behind. ............
5. As we climbed the hill we got more and more tired. ............
6. We decided to go out to eat as we had no food at home. ............
7. As we don't use the car very often we've decided to sell it. ............

3. because

4. at the same time as

5. at the same time as

6. because

7. because

Bài 4: In some of these sentences you need when (not as). Correct the sentences where necessary.

1. Julia got married as she was 22. When she was 22
2. As the day went on, the weather got worse. OK
3. He dropped the glass as he was taking it out of the cupboard. ................
4. My camera was stolen as I was asleep on the beach. ................
5. As I left school, I went to work in a shop. ................
6. The train slowed down as it approached the station. ................
7. I used to live near the sea as I was a child. ................

3. OK

4. when I was asleep on the beach

5. When I left school

6. OK

7. when I was a child

Quảng cáo

Bài 5:Use your own ideas to complete these sentences.

1. I saw you as ..........................................

2. It started to rain just as ............................

3. As I didn't have enough money for a taxi, .............

4. Just as I took the photograph, ........................

Example answer:

2. It started to rain just as we started playing tennis.

3. As I didn't have enough money for a taxi, I had to walk home.

4. Just as I took the photograph somebody walked in front of the camera.

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.