Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 4Unit 4 lớp 12: School Education System

Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 4

Ôn tập câu bị động (The passive voice)

1. Công thức

Chủ động: S + V + O + ...

Bị động: S + to-be + V (phân từ 2) by + O + ...

Ví dụ:

She arranges the books on the shelf every weekend.

=> The books are arranged on the shelf by her every weekend.

2. Quy tắc

Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:

a. Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động.

b. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.

c. Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.

d. Biến dổi V chính trong câu chủ động thành quá khứ phân từ (Past Participle) trong câu bị động.

e. Thêm To be vào trước động từ quá khứ phân từ trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).

3. Lưu ý

a. Trong câu bị động by + O luôn đứng sau adverbs of place (trạng từ chỉ nơi chốn) và đứng trước adverbs of time (trạng từ chỉ thời gian).

b. Trong câu bị động, có thể bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her,... nếu chỉ đối tượng không xác định.

c. Nếu O trong câu bị động là sự vật, sự việc thì dùng “with” thay cho “by”.

4. Thể bị động ở các thì

ThìChủ độngBị động
Hiện tại đơnS + V + OS + be + V(pp2) + by + O
Hiện tại tiếp diễnS + am/is/are + V-ing + OS + am/is/are + being + V(pp2) + by + O
Hiện tại hoàn thànhS + has/have + V(pp2) + OS + has/have + been + V(pp2) + by + O
Quá khứ đơnS + V-ed + OS + was/were + V(pp2) + by + O
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + V-ing + OS + was/were + being + V(pp2) + by + O
Quá khứ hoàn thànhS + had + V(pp2) + OS + had + been + V(pp2) + by + O
Tương lai đơnS + will/shall + V + OS + will + be + V(pp2) + by + O
Tương lai hoàn thànhS + will/shall + have + V(pp2) + OS + will + have + been + V(pp2) + by + O

Các bài soạn Tiếng Anh 12 Unit 4 lớp 12: School Education System khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-4-school-education-system.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác