Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 4Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 4

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 4.

Quảng cáo
Từ Phân loại Nghĩa
compulsory a bắt buộc
core a nòng cốt, hạt nhân, cốt lõi
curriculum n chương trình môn học
certificate n giấy chứng nhận
educate v giáo dục, rèn luyện, đào tạo
nursery n nhà trẻ
kindergarten n mẫu giáo
general education giáo dục phổ thông
primary education giáo dục tiểu học
secondary education giáo dục trung học
parallel a song song, tương đương
lower secondary school trường trung học cơ sở
upper secondary school trường trung học phổ thông
Quảng cáo

Các bài soạn Tiếng Anh 12 Unit 4 lớp 12: School Education System khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-4-school-education-system.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác