Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 16 đầy đủ, hay nhấtTừ vựng Tiếng Anh 12 Unit 16

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 16.

Quảng cáo
Từ Phân loại Nghĩa
accelerate v thúc đẩy, đẩy nhanh
Baht n đồng Bạt (đơn vị tiền Thái Lan)
Buddhism n đạo Phật
Catholicism n Thiên chúa giáo La Mã
Christianity n đạo Cơ đốc
currency n đơn vị tiền tệ
diverse a thuộc nhiều loại khác nhau
forge v tạo dựng
gross domestic product (GDP) tổng sản phẩm xã hội
integration n sự hòa nhập; hội nhập
Islam n đạo Hồi
justice n sự công bằng
namely adv cụ thể là; ấy là
Peso n đồng Pê-sô (đơn vị tiền Phi-lip-pin)
realization n hiện thực hóa, sự thực hiện
Ringgit n đồng Ring-gít (đơn vị tiền Ma-lay-xia)
series loạt; chuỗi
socio-economic a thuộc kinh tế - xã hội
Quảng cáo

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 16 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên