Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 16Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 16

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 16.

Quảng cáo
Từ Phân loại Nghĩa
accelerate v thúc đẩy, đẩy nhanh
Baht n đồng Bạt (đơn vị tiền Thái Lan)
Buddhism n đạo Phật
Catholicism n Thiên chúa giáo La Mã
Christianity n đạo Cơ đốc
currency n đơn vị tiền tệ
diverse a thuộc nhiều loại khác nhau
forge v tạo dựng
gross domestic product (GDP) tổng sản phẩm xã hội
integration n sự hòa nhập; hội nhập
Islam n đạo Hồi
justice n sự công bằng
namely adv cụ thể là; ấy là
Peso n đồng Pê-sô (đơn vị tiền Phi-lip-pin)
realization n hiện thực hóa, sự thực hiện
Ringgit n đồng Ring-gít (đơn vị tiền Ma-lay-xia)
series loạt; chuỗi
socio-economic a thuộc kinh tế - xã hội
Quảng cáo

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 16 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác