Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều đầy đủ nhất | Explore Our World 3

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 1 lớp 3 Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Computer

Danh từ

 /kəmˈpjuː.t̬ɚ/

Máy tính

Map

Danh từ

/mæp/

Bản đồ

Paper

Danh từ

/ˈpeɪ.pɚ/

Giấy

Pen

Danh từ

/pen/

Bút

Clock

Danh từ

/klɑːk/

Đồng hồ

Crayon

Danh từ

/ˈkreɪ.ɑːn/

Bút màu

Board

Danh từ

/bɔːrd/

Bảng

Pencil

Danh từ

 /ˈpen.səl/

Bút chì

Book

Danh từ

/bʊk/

Sách

Eraser

Danh từ

/ɪˈreɪ.sɚ/

Tẩy bút chì

Glue

Danh từ

/ɡluː/

Keo

Ruler

Danh từ

 /ˈruː.lɚ/

Thước kẻ

Chair

Danh từ

 /tʃer/

Ghế

Desk

Danh từ

/desk/

Bàn

Picture

Danh từ

/ˈpɪk.tʃɚ/

Bức tranh

Backpack

Danh từ

/ˈbæk.pæk/

Ba lô

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác