Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 11 trang 28 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 11 trang 28 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 11 trang 28.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 11 trang 28 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 28 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Listen and read. (Nghe và đọc)

It's a Crayon! 

Look! It's a crayon.

What color is it? 

It's blue. 

Look! Is it a crayon? 

No, it isn't. It's a pencil. It's yellow. 

I have a yellow pencil, too.

Hướng dẫn dịch

Nó là bút màu

Nhìn kìa! Nó là một chiếc bút màu.

Nó có màu gì vậy?

Nó màu xanh da trời.

Nhìn kìa! Nó là một chiếc bút

Không, nó không phải. Nó là một cái bút chì. Nó màu vàng.

Tớ cũng có một cái bút chì màu vàng.

2 (trang 28 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Read and circle. (Đọc và khoanh )

1. The crayon is blue.                            yes            no

2. There are two crayons.                     yes            no 

3. There are two pencils.                       yes           no

Đáp án

Quảng cáo

1. yes

2. no

3. no

Hướng dẫn dịch

1. Chiếc bút màu có màu xanh

2. Có hai chiếc bút màu

3, Có hai chiếc bút chì

3 (trang 28 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Read and answer. (Đọc và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 11 trang 28 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

A: I have a crayon. It’s blue. What about you?

B: I have two crayons. They are green and red.

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

A: Tớ có một cái bút chì. Nó màu xanh. Cậu thì sao?

B: Tớ có hai cái bút chì. Chúng có màu xanh và đỏ.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác