Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 7 trang 24 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 7 trang 24 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 7 trang 24.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 7 trang 24 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 24 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh và nghe. Sau đó đọc lại các từ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 7 trang 24 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Có bao nhiêu cái bút chì vậy?

Một cái

Có bao nhiêu bút màu vậy?

Có ba cái

2 (trang 24 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look. Listen and check. (Nhìn tranh, nghe và kiểm tra lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 7 trang 24 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Đang cập nhật

3 (trang 24 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Draw. Ask and answer. (Vẽ. Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 7 trang 24 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

How many chairs? One

How many crayons? Ten

How many pencils? Two

How many clock? One

How many pictures? Three

Hướng dẫn dịch

Có mấy cái ghế? Một

Có bao nhiêu bút màu? Mười

Bao nhiêu bút chì? Hai

Bao nhiêu đồng hồ? Một

Có bao nhiêu hình ảnh? Ba

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác