Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 10 trang 27 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 10 trang 27 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 10 trang 27.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 10 trang 27 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 27 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 10 trang 27 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 27 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Listen and chant. (Nghe và đọc theo)

I have my red backpack, 

and I have my board. 

I have glue and paper. 

Come and look! 

I have my computer, 

and I have my pen. 

I have books and pencils. 

Come and look!

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Tớ có chiếc ba lô màu đỏ của mình,

và tớ có bảng của mình.

Tớ có keo và giấy.

Đến đây và nhìn nào!

Tớ có máy tính của mình,

và tớ có cây viết của mình.

Tớ có sách và bút chì.

Đến đây và nhìn nào!

3 (trang 27 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Play the game: Bingo. Use the words in the box. (Chơi trò chơi: Bingo. Sử dụng các từ trong bảng)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 10 trang 27 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

Paper: giấy

Board: bảng

Pen: bút

Computer: máy tính

Book: sách

Pencil: bút chì

Bye: cháo tạm biệt

Point: chỉ

Birthday: ngày sinh nhật

Purple: màu tím

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác