Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 21 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 21 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 21.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 21 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 21 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh và nghe. Đọc lại các câu)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 21 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Đây là gì vậy? Nó là một cái  bút chì

2 (trang 21 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look. Listen and circle. (Nhìn tranh , nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 21 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Đang cập nhật

3 (trang 21 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look. Ask and answer the questions. (Nhìn vào tranh. Hỏi và trả lời câu hỏi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 21 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

What is it? It’s a crayon

What is it? It’s paper

What is it? It’s a clock

What is it? It’s a pen

Hướng dẫn dịch

Nó là gì? Đó là một cây bút chì màu

Nó là gì? Đó là giấy

Nó là gì? Đó là một cái đồng hồ

Nó là gì? Đó là một cây bút

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác