Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 8 trang 25 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 8 trang 25 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 8 trang 25.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 8 trang 25 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 25 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 8 trang 25 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Có một quyển sách

Có hai cái bút

2 (trang 25 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look. Listen and circle. (Nhìn vào tranh. Nghe và khoang vào đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 8 trang 25 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Đang cập nhật

3 (trang 25 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Make the cards. Say and play(Tạo các thẻ. Nói và cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 8 trang 25 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Number 1. There is a chair

Number 2. There are three clocks

Number 3. There is a pen

Number 4: There are two pencils

Number 5: There is a crayon

Hướng dẫn dịch

Số 1. Có một cái ghế

Số 2. Có ba đồng hồ

Số 3. Có một cái bút

Số 4: Có hai cây bút chì

Số 5: Có một cây bút chì màu

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác