Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 1 trang 6 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 1 trang 6 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 1 trang 6.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 1 trang 6 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 6 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat (Nhìn và nghe. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 1 trang 6 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Listen: nghe

Read: nghe

Point: chỉ

Say: Nói

2 (trang 6 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

3 (trang 6 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Say and do. (Nói và làm theo)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 1 trang 6 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Listen!

Point!

Say!

Read!

Hướng dẫn dịch

Nghe!

Chỉ!

Nói!

Đọc!

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác