Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 3 trang 8 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 3 trang 8 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 3 trang 8.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 3 trang 8 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 8 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat. (Nhìn và nghe. Đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 3 trang 8 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Voi Eddie

Vẹt Polly

Khỉ Mia

Cóc Freddy

Xin chào. Tớ là Eddie. Tên của cậu là gì vaajty?

Xin chào. Tên của tớ là Mia

2 (trang 8 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Listen. Role- play. (Nghe và đóng vai)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 3 trang 8 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Hứng dẫn dịch

Tên của cậu là gì vậy? Tớ tên là Polly

Tên của cậu là gì vậy? Tên của tớ là Freddy

3 (trang 8 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Ask and answer. (Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 3 trang 8 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm  bài

Quảng cáo

Hello. I’m Mary. What’s your name? Hi. My name is Harry

Hello, I am Tom. What’s your name? Hi. My name is Edward

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tớ là Mary. Tên bạn là gì? Chào. Tên của tớ là Harry

Xin chào, tớ là Tom. Tên bạn là gì? Chào. Tớ tên là Edward

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác