Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 9 trang 14 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 9 trang 14 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 9 trang 14.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 9 trang 14 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 9 trang 14 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

One: số một

Two: số hai

Three: số ba

Four: số bốn

Five: số năm

Six: số sáu

Seven: số bảy

Eight: số tám

Nine: số chín

Ten: số mười

2 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 9 trang 14 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Cậu bao nhiêu tuổi vậy Freddy?

Mình năm tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi vậy Polly?

Mình bảy tuổi. Hôm nay là sinh nhật của mình

Chúc mừng sinh nhật cậu

3 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Play the game: Guessing. (Chơi trò chơi: Đoán)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 9 trang 14 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

1. 

Cậu bao nhiêu tuổi? 

Tớ sáu tuổi.

Đúng rồi

2. 

Cậu bao nhiêu tuổi?

Tớ bảy tuổi

Ôi không.

4 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Read and write. Say.(Đọc, viết và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 9 trang 14 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Name: Linh

Age: 8

Class: 3A1

Hướng dẫn dịch

Tên: Linh

Tuổi : 8

Lớp: 3A1

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác