Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 8 trang 13 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 8 trang 13 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 8 trang 13.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 8 trang 13 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 8 trang 13 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Listen and point. Say. (Nghe, chỉ và nói các chữ cái)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 8 trang 13 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

3 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Listen and sing. (Nghe và hát theo)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

4 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat . (Nhìn tranh và nghe. Đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 8 trang 13 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Cậu có thể đánh vần tên của cậu được không? M-I-A, Mia

5 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Ask and answser. (Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 8 trang 13 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

How do you spell your name? L-I-N-H, Linh

How do you spell your name? M-A-I, Mai

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Bạn đánh vần tên bạn như thế nào? L-I-N-H, Linh

Bạn đánh vần tên bạn như thế nào? M-A-I, Anh

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác