Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 4 trang 9 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 4 trang 9 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 4 trang 9.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 4 trang 9 - Explore Our World 3 Cánh diều

Quảng cáo

1 (trang 9 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Look and listen. Repeat. (Nhìn và nghe. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 4 trang 9 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Mia: Xin chào Polly. Đây là Eddie

Polly: Xin chào. Rất vui được gặp cậu Eddie

Eddie: Tớ cũng rất vui được gặp cậu.

2 (trang 9 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Listen. Role-play. (Nghe và đóng vai)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 4 trang 9 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

1.

Eddie: Xin chào Mia. Đây là Freddy

Mia: Xin chào. Rất vui được gặp cậu Freddy

Freddy: Tớ cũng rất vui được gặp cậu

2. 

Eddie: Chào Freddy. Đây là Polly.

Freddy: Xin chào. Rất vui được gặp cậu Polly

Polly: Tớ cũng rất vui được gặp cậu

3 (trang 10 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World): Practice with friends. (Luyện tập cùng với bạn)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0 Lesson 4 trang 9 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm  bài

Quảng cáo

Hello, Tony. This is Anthony.

Nice to meet you, Anthony

Nice to meet you, too

Hướng dẫn dịch

Xin chào, Tony. Đây là Anthony.

Rất vui được gặp bạn, Anthony

Cũng rất vui được gặp bạn

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác