Giải Toán lớp 6 trang 79 Tập 2 Cánh diều

Với Giải Toán lớp 6 trang 79 Tập 2 trong Bài 1. Điểm. Đường thẳng Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Toán lớp 6 trang 79.

Giải Toán lớp 6 trang 79 Tập 2 Cánh diều

Bài 1 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19.

Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19

Quảng cáo

Lời giải:

Các điểm ở Hình 19 là: A, B, P, Q.

Các đường thẳng ở Hình 19 là: a, b, c.

Bài 2 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2:

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a. 

Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

b) Chọn kí hiệu “∈”, “∉” thích hợp cho (?)

Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

Quảng cáo

Lời giải:

a) Quan sát hình 20, ta thấy điểm M thuộc đường thẳng a, còn điểm N nằm ngoài đường thẳng a.

b) Vì điểm M thuộc đường thẳng a nên ta điền: Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

Vì điểm N không thuộc đường thẳng a nên ta điền: Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

Vậy Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

Bài 3 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng

Quảng cáo

Lời giải:

Ở Hình 21: 

Ba điểm B, A và E thẳng hàng và điểm A là điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Ba điểm C, E và D thẳng hàng và điểm E là điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 4 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22).

a) Chỉ ra một điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22). a) Chỉ ra một điểm C

Quảng cáo

Lời giải:

a) Điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K:

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22). a) Chỉ ra một điểm C

b) Điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D:

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22). a) Chỉ ra một điểm C

Bài 5 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ "cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho (?)

a) Hai điểm M, P nằm Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ cùng phía, khác phía thích hợp cho (?) đối với điểm N. 

b) Hai điểm N, P nằm Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ cùng phía, khác phía thích hợp cho (?) đối với điểm M. 

c) Hai điểm M, N nằm Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ cùng phía, khác phía thích hợp cho (?) đối với điểm P. 

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ cùng phía, khác phía thích hợp cho (?)

Lời giải

Lời giải:

Trong Hình 23, điểm N nằm giữa hai điểm M và P, khi đó:

a) Hai điểm M, P nằm khác phía đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm cùng phía đối với điểm M.

Bài 6 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng. 

b) Ba điểm U, V, T không thẳng hàng. 

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng. 

Quan sát Hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng

Lời giải:

Đặt thước thẳng vào ba điểm X, Y, T ta thấy ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng là cạnh của thước nên ba điểm X, Y, T thẳng hàng. Do đó phát biểu a) là đúng.

Đặt thước thẳng vào ba điểm T, V, U ta thấy ba điểm không cùng nằm trên một đường thẳng là cạnh của thước nên ba điểm T, V, U không thẳng hàng. Do đó phát biểu b) là đúng.

Đặt thước thẳng vào ba điểm X, Y, U ta thấy ba điểm không cùng nằm trên một đường thẳng là cạnh của thước nên ba điểm X, Y, U không thẳng hàng. Do đó phát biểu c) là sai.

Bài 7 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25.

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25

Lời giải:

Những hình ảnh thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng:

Học sinh xếp hàng:

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25

Trồng rau thẳng hàng:

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25

Lời giải Toán lớp 6 Bài 1. Điểm. Đường thẳng Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 6 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên