15 Bài tập Hàm số bậc nhất (có lời giải chi tiết)Với 15 Bài tập Hàm số bậc nhất lớp 9 có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Hàm số bậc nhất.

15 Bài tập Hàm số bậc nhất (có lời giải chi tiết)

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất khi:

Quảng cáo

A. a = 0

B. a < 0

C. a > 0

D. a ≠ 0

Lời giải:

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng: y = ax + b (a ≠ 0)

Chọn đáp án D.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số đồng biến khi:

A. a = 0

B. a < 0

C. a > 0

D. a ≠ 0

Lời giải:

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của thuộc R và có tính chất sau:

• Đồng biến trên R nếu a > 0

• Nghịch biến trên R nếu a < 0

Chọn đáp án C.

Câu 3: Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Lời giải:

Theo định nghĩa thì hàm số y = 2x + 1 là hàm số bậc nhất.

Chọn đáp án A.

Quảng cáo

Câu 4: Hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Lời giải:

Theo định nghĩa thì các hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án là hàm số bậc nhất.

Hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án không là hàm số bậc nhất.

Chọn đáp án C.

Câu 5: Tìm để hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án là hàm số bậc nhất:

A. m < 2

B. m > 2

C. m = 2

D. m ≠ 2

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 6: Cho hàm số y = (2m -4)x + 100 . Tìm điều kiện của m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất?

A. m ≠ 2

B. m ≠ -2

C. m > 2

D. m < -2

Lời giải:

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng: y = ax + b (a ≠ 0)

Để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất thì:

2m - 4 ≠ 0 ⇒ 2m ≠ 4 ⇒ m ≠ 2

Chọn đáp án A.

Quảng cáo

Câu 7: Cho hàm số bậc nhất y = ax + 4. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 7 ?

A. -3

B. -10

C. 3

D. 10

Lời giải:

Thay x = 1; y = 7 vào y = ax + 4, ta được:

7 = a.1 + 4

Suy ra: a = 3.

Chọn đáp án C.

Câu 8: Cho hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án . Cho các khẳng định :

(1). Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất

(2). Hàm số đã cho đồng biến trên R.

(3). Giá trị của hàm số tại x = 1 là 3.

Hỏi có bao nhiêu khẳng định đúng?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 9: Cho hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án .Tìm m để hàm số đã cho đồng biến trên R.

A. m < 1

B. 0 ≤ m < 1

C. m > 1

D. m ≥ 0

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 10: Tìm điều kiện để hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án là hàm số bậc nhất?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 11: Hàm số Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án là hàm số bậc nhất khi:

Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án

Lời giải:

Hàm số Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án là hàm số bậc nhất khi  

Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Hàm số nào sau đây là hàm số nghịch biến?

A. y = 2x – 1

B. y = − (1 – 3x)   

C. y = − (2x – 1)   

D. y = x

Lời giải:

Hàm số y = 2x – 1 có a = 2 > 0 nên là hàm số đồng biến.

Hàm số y = − (1 – 3x) ⇔ y = 3x – 1 có a = 3 > 0 nên là hàm số đồng biến

Hàm số y = − (2x – 1) ⇔ y = −2x + 1 có a = −2 < 0 nên là hàm số nghịch biến

Hàm số y = x có a = 1 > 0 nên là hàm số đồng biến.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Trong các hàm số Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án có bao nhiêu hàm số nghịch biến?

A. 1            

B. 3            

C. 4            

D. 2

Lời giải:

Hàm số y = −3x + 2 có a = −3 < 0 nên là hàm số nghịch biến

Hàm số Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án nên là hàm số đồng biến

Hàm số Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án nên là hàm số nghịch biến

Hàm số y = − (1 – 2x) ⇔ y = 2x – 1 có a = 2 > 0 nên là hàm số đồng biến

Vậy có hai hàm số nghịch biến Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất và đồng biến?

Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án

Lời giải:

+) Hàm số y = 2 (4 – x) + 5 = 8 – 2x + 5 ⇔ y = −2x + 13 có a = −2 < 0 nên là hàm số nghịch biến.

+) Hàm số y = √3 − (2x + 2) ⇔ y = √3 − 2x – 2 ⇔ y = −2x + √3 − 2 có a = −2 < 0 nên là hàm số nghịch biến.

+) Hàm số y = − (9 – x) ⇔ y = x – 9 có a = 1 > 0 nên là hàm số đồng biến

+) Hàm số y = x3 – x không là hàm số bậc nhất

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến?

Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án

Lời giải:

Hàm số Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án nên là hàm số nghịch biến

Hàm số Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án nên là hàm số đồng biến

Hàm số y = − 5 – 3x ⇔ y = − 3x − 5 có a = −3 < 0 nên là hàm số nghịch biến

Hàm số y = − (9 + 3x) ⇔ y = −3x – 9 có a = − 3 < 0 nên là hàm số nghịch biến

Đáp án cần chọn là: B

Xem thêm lý thuyết và các dạng bài tập Toán lớp 9 có lời giải hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-2-ham-so-bac-nhat.jsp


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên