Các giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp ánCác giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án

A. Phương pháp giải

Cấu tạo số:

+) Số tự nhiên có hai chữ số: Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9.

+) Số tự nhiên có ba chữ số: Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9.

+) Phân số: Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9.

+) Nghịch đảo của số x ≠ 0 là Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9.

Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (nếu có).

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: So sánh với điều kiện và kết luận.

Bài toán năng suất

Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (nếu có).

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: So sánh với điều kiện và kết luận.

Công việc = Năng xuất x Thời gian

bài toán chuyển động

Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (nếu có).

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: So sánh với điều kiện và kết luận.

Quãng đường = Vận tốc x Thời gian

bài toán về diện tích hình học

Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (nếu có).

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: So sánh với điều kiện và kết luận.

Một số công thức tính diện tích thường gặp:

Diện tích tam giác: Cách giải bài toán về diện tích hình học bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9 (a là độ dài cạnh đáy, h là độ dài đường cao ứng với cạnh đáy).

Diện tích hình vuông: S = a2 (a là độ dài cạnh góc vuông).

Diện tích hình chữ nhật: S = ab (a, b là chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật).

Diện tích hình tròn: S = πR2 (R là bán kính của hình tròn).

bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, …

Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (nếu có).

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: So sánh với điều kiện và kết luận.

Một số công thức liên quan tới các bài toán Vật lý, Hóa học, … thường gặp

Công thức tính nồng độ dung dịch Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9.

Công thức tính khối lượng riêng của chất lỏng: Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9 (kg/m3, m là khối lượng (kg), V là thể tích (m3)).

Công thức tính khối lượng của kim loại: m = n.M (n là số mol, M là khối lượng mol).

B. Các ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng hiệu giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là -2 và tích của chúng bằng 15.

Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 2: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 13 và nếu cộng 34 vào tích của hai chữ số đó thì ta được chính số đó.

Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn D

Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 3: Một số tự nhiên có ba chữ số với tổng các chữ số là 12, chữ số hàng chục là 3. Nếu bỏ đi chữ số hàng trăm thì ta được số mới có hai lần bình phương của tích của các chữ số lớn hơn số ban đầu 15 đơn vị. Thương của số tự nhiên ban đầu với 5 là:

Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 4:Theo kế hoạch, trong cùng một thời gian như nhau, đội I phải làm được 810 sản phẩm, đội II phải làm được 900 sản phẩm. Thực tế, kết quả đội I đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, đội II hoàn thành trước thời hạn 6 ngày. Tính số sản phẩm mỗi đội làm được trong một ngày, biết rằng mỗi ngày đội II làm được nhiều hơn đội I 4 sản phẩm.

Cách giải bài toán năng suất bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn C

Cách giải bài toán năng suất bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 5:Theo kế hoạch, một xưởng sản xuất phải may xong 680 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn kế hoạch 6 bộ quần áo nên đã hoàn thành kế hoạch trước 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu bộ quần áo?

Cách giải bài toán năng suất bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn D

Cách giải bài toán năng suất bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 6: Hai người cùng làm chung một công việc trong giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc sớm hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì người thứ hai phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc?

Cách giải bài toán năng suất bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán năng suất bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 7: Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ B về A.

Cách giải bài toán chuyển động  bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn A

Cách giải bài toán chuyển động  bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 8: Quãng đường từ Thái Nguyên đến Hà Nội dài 90 km. Lúc 6 giờ sáng một xe máy đi từ Thái Nguyên để tới Hà Nội. Sau đó 30 phút, một ô tô cũng đi từ Thái Nguyên để tới Hà Nội với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 15 km/h (Hai xe chạy trên cùng một con đường đã cho). Hai xe nói trên đều đến Hà Nội cùng lúc. Tính vận tốc trung bình của xe ô tô.

Cách giải bài toán chuyển động  bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán chuyển động  bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 9: Một chiếc ca nô đi từ bến A đến bến B cách nhau 24 km. Thời gian lúc xuôi dòng và ngược dòng chênh lệch nhau 40 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3km/h.

Cách giải bài toán chuyển động  bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn A

Cách giải bài toán chuyển động  bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 720m2, nếu tăng chiều dài 6m và giảm chiều rộng 4m thì diện tích của mảnh vườn không đổi. Tính các kích thước của mảnh vườn đó.

Cách giải bài toán về diện tích hình học bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn D

Cách giải bài toán về diện tích hình học bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 11:Một hình tròn nếu tăng bán kính thêm 5cm thì diện tích sẽ tăng gấp 2 lần. Tính bán kính của hình tròn đó (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Cách giải bài toán về diện tích hình học bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn A

Cách giải bài toán về diện tích hình học bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 12: Tính độ dài các cạnh của một tam giác vuông, biết rằng chúng là ba số tự nhiên chẵn liên tiếp.

Cách giải bài toán về diện tích hình học bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán về diện tích hình học bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 13: Người ta hòa lẫn 7 (kg) chất lỏng I với 5 (kg) chất lỏng II thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng 600 (kg/m3). Biết khối lượng riêng của chất lỏng I lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng II là 200 (kg/m3). Tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng thứ hai.

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 14: Một hòn bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng. Đoạn đường đi được liên hệ với thời gian bởi công thức y = at2 (t tính bằng giây, y tính bằng mét). Bạn Minh đo đoạn đường hòn bi lăn được lúc 3 giây là 2,25m. Lúc hòn bi lăn được 6,25 mét thì nó đã lăn được bao lâu?

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn A

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 15: Một chiếc ô tô đang chạy thì bắt đầu tăng tốc. Quãng đường đi được của chiếc ô tô đó kể từ lúc bắt đầu tăng tốc được tính theo công thức s = 16t + t2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây, t > 0). Chiếc ô tô này mất bao lâu để đi được quãng đường 80m kể từ lúc tăng tốc?

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-ham-so-y-ax2-phuong-trinh-bac-hai-mot-an.jsp


Nhóm học tập 2k7