Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp ánCách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án

A. Phương pháp giải

bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, …

Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (nếu có).

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: So sánh với điều kiện và kết luận.

Một số công thức liên quan tới các bài toán Vật lý, Hóa học, … thường gặp

Công thức tính nồng độ dung dịch Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9.

Công thức tính khối lượng riêng của chất lỏng: Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9 (kg/m3, m là khối lượng (kg), V là thể tích (m3)).

Công thức tính khối lượng của kim loại: m = n.M (n là số mol, M là khối lượng mol).

B. Các ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Người ta hòa lẫn 7 (kg) chất lỏng I với 5 (kg) chất lỏng II thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng 600 (kg/m3). Biết khối lượng riêng của chất lỏng I lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng II là 200 (kg/m3). Tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng thứ hai.

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 2: Một hòn bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng. Đoạn đường đi được liên hệ với thời gian bởi công thức y = at2 (t tính bằng giây, y tính bằng mét). Bạn Minh đo đoạn đường hòn bi lăn được lúc 3 giây là 2,25m. Lúc hòn bi lăn được 6,25 mét thì nó đã lăn được bao lâu?

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn A

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 3: Một chiếc ô tô đang chạy thì bắt đầu tăng tốc. Quãng đường đi được của chiếc ô tô đó kể từ lúc bắt đầu tăng tốc được tính theo công thức s = 16t + t2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây, t > 0). Chiếc ô tô này mất bao lâu để đi được quãng đường 80m kể từ lúc tăng tốc?

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

C. Bài tập vận dụng

Bài 1: Từ độ cao 5 (m), một vật được ném xuống đất. Độ cao của vật phụ thuộc vào thời gian t (tính bằng giây) theo phương trình y = 5 + 4t - 4,9t2 (m). Thời gian tính từ lúc ném đến lúc vật chạm đất là:

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án B

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 2: Người ta đổ thêm 100g nước vào một dung dịch chứa 20g muối thì nồng độ của dung dịch giảm đi 10%. Hỏi trước khi đổ thêm nước thì dung dịch chứa bao nhiêu nước?

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án B

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 3: Hai dung dịch có khối lượng tổng cộng bằng 220g. Lượng muối trong dung dịch I là 5g, lượng muối trong dung dịch II là 4,8g. Biết nồng độ muối trong dung dịch I nhiều hơn nồng độ muối trong dung dịch II là 1%. Tính khối lượng dung dịch I.

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án B

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 4: Một người thả hòn đá rơi xuống giếng, sau 1,5 giây thì nghe thấy tiếng đá chạm đáy giếng. Xác định chiều sâu của giếng (tính bằng mét, tính chính xác đến 1 chữ số thập phân), biết rằng quãng đường s (mét) của một vật rơi tự do (không có vận tốc ban đầu) sau t giây được tính theo công thức S = 5t2 và vận tốc của âm thanh là 340 m/s.

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án D

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 5: Người ta hòa lẫn 10kg chất lỏng I với 7kg chất lỏng II thì được hỗn hợp có khối lượng riêng 425kg/m3. Biết khối lượng riêng của chất lỏng II nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng I là 150 kg/m3. Tính khối lượng riêng của chất lỏng I.

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án C

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 6: Một hòn đá rơi xuống hang, khoảng cách rơi xuống được cho bởi công thức h = 4,9t2 (mét), thời gian tính bằng giây. Nếu hang sâu 122,5m thì hòn đá mất bao lâu để chạm đáy?

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án C

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 7: 1 mol hỗn hợp hai kim loại có khối lượng là 120g. Biết rằng 0,25 mol hỗn hợp thì có 2,8g kim loại I và 12,8g kim loại II. Tên của kim loại II là:

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án D

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 8: Người ta trộn 6g chất lỏng I với 8g chất lỏng II (chất lỏng II có khối lượng riêng lớn hơn chất lỏng I là 0,2g/cm3) thu được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 0,7g/cm3. Tìm khối lượng riêng của chất lỏng I.

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án C

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 9: Một rạp chiếu phim có 120 chỗ ngồi được sắp xếp thành các dãy ghế, mỗi dãy có số ghế như nhau. Sau đó, khi sửa chữa người ta đã bổ sung thêm 2 dãy ghế. Để giữ nguyên số ghế của rạp, mỗi dãy ghế được kê ít hơn ban đầu 2 ghế. Nếu giữ nguyên số ghế trong một dãy như ban đầu thì sau khi sửa chữa rạp chiếu phim sẽ sắp xếp được bao nhiêu chiếc ghế?

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án C

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 10: Nam mua một số cây hoa về để bán thử hết 480 (nghìn đồng). Nam bán 2 cây với mức giá giảm 50% so với giá mua, những cây còn lại, mỗi cây Nam bán được lãi 8 (nghìn đồng), tiền lãi tổng cộng là 72 (nghìn đồng). Tính số cây hoa Nam đã mua về. Giả sử giá tiền của mỗi cây hoa là như nhau.

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Đáp án B

Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-ham-so-y-ax2-phuong-trinh-bac-hai-mot-an.jsp


Nhóm học tập 2k7