Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 2 Writing có đáp án

Unit 2: Cultural Diversity

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 2 Writing có đáp án

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

Question 1. Nobody in the class is as tall as Mike.

Quảng cáo

A. Everybody in the class is taller than Mike.

B. Somebody in the class may be shorter than Mike.

C. Mike is the tallest student in the class.

D. Mike may be taller than most students in the class.

Đáp án: C

Dịch: Mike là học sinh cao nhất trong lớp.

Question 2. I haven't got enough money to buy a new car.

A. I need more money to buy a new car.

B. I don't want to spend more money on a new car.

C. A new car is not something I really need.

D. Money is not the most essential issue to buy a new car.

Đáp án: A

Dịch: Tôi cần nhiều tiền hơn để mua một chiếc xe mới.

Question 3. I am really keen on playing sports.

Quảng cáo

A. I am a big fan of sports.     B. Playing sports makes me sick.

C. I am not really into sports.     D. I can't stand sports.

Đáp án: A

Dịch: Tôi là một fan hâm mộ lớn của thể thao.

Question 4. “I will come back home soon,” he said.

A. He advised to come back home soon.

B. He offered to come back home soon.

C. He promised to come back home soon.

D. He suggested that he should come back home soon.

Đáp án: C

Dịch: Anh hứa sẽ sớm trở về nhà.

Question 5. He prevented his close friend from telling the truth.

A. He forbade his close friend to tell the truth.

B. He allowed his close friend to tell the truth.

C. He ordered his close friend to tell the truth.

D. He paid his close friend to tell the truth.

Đáp án: A

Dịch: Anh ta cấm người bạn thân của mình nói sự thật.

Quảng cáo

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes to speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can't speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Đáp án: D

Dịch: Anh tôi luôn nói quá to.

Question 7. There is always conflict between parents and children. However, they still should talk and share things with each other.

A. Although there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

B. There is always conflict between parents and children, so they still should talk and share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents and children, but they still should talk and share things with each other.

Đáp án: A

Dịch: Mặc dù luôn có xung đột giữa cha mẹ và con cái, họ vẫn nên nói chuyện và chia sẻ mọi thứ với nhau.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Đáp án: A

Dịch: Bởi vì cha mẹ của bạn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, bạn nên kể cho họ nghe câu chuyện.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move back to their parents' house.

A. Many children move back to their parents' house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children to move back to their parents' house.

C. Moving back to their parents' house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary to move back to your parents' house if unemployment rate is high.

Đáp án: B

Dịch: Tỷ lệ thất nghiệp cao buộc nhiều đứa trẻ phải quay về nhà của cha mẹ chúng

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to become friendly.

Đáp án: B

Dịch: Cô ấy không chỉ là một người trung thực mà còn là một người rất thân thiện.

Question 11. Hartford is the capital of Connecticut. It is the second largest city in the state.

A. The capital of Connecticut, Hartford which is the second largest city in the state.

B. Hartford, the capital of Connecticut, is the second largest city in the state.

C. Hartford, the second largest city in the state, which is the capital of Connecticut.

D. Hartford, the capital of Connecticut, that is the second largest city in the state.

Đáp án: B

Dịch: Hartford, thủ đô của Connecticut, là thành phố lớn thứ hai của tiểu bang.

Question 12. He had just finished eating his breakfast. Then he fell down

A. Hardly did he finished eating his breakfast when he fell down

B. Hardly he had finished eating his breakfast when he fell down

C. Hardly had he finished eating his breakfast when he fell down

D. Hardly have he finished eating his breakfast when he fell down

Đáp án: C

Dịch: Anh vừa ăn xong bữa sáng. Rồi anh ngã xuống.

Question 13. They spent more money. They had to work harder.

A. The more money they spent, the harder they had to work.

B. The more they spent money, the harder work they had to.

C. The more money they spent, the more harder they had to work.

D. The more they spent money, the more hard they had to work.

Đáp án: A

Dịch: Càng tiêu nhiều tiền, họ càng phải làm việc nhiều hơn.

Question 14. I don’t remember the man. You met him at the canteen last week.

A. I don’t remember the man whom you met him at the canteen last week.

B. I don’t remember the man whose you met at the canteen last week.

C. I don’t remember the man whom you met at the canteen last week.

D. I don’t remember the man that you met him at the canteen last week.

Đáp án: C

Dịch: Tôi không nhớ người đàn ông mà bạn đã gặp tại căng tin tuần trước.

Question 15. John is studying hard. He doesn't want to fail the next exam.

A. John is studying hard in order that he not fail the next exam

B. John is studying hard in order not to fail the next exam

C. John is studying hard in order to not to fail the next exam

D. John is studying hard so as to fail the next exam

Đáp án: B

Dịch: John đang học tập chăm chỉ để không trượt kỳ thi tiếp theo.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-2-cultural-diversity.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa