Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 12 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 12: An overcrowded world

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 12 Phonetics and Speaking có đáp án

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A. early         B. beat         C. realize          D. reader

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là i:/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 2: A. holiday          B. lazy          C. take          D. vacation

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ei/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 3: A. coop         B. door          C. food          D. boot

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /u/. Đáp án B phát âm là /o:/

Question 4: A. nervous          B. scout          C. household          D. mouse

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 5: A. safety          B. tasty          C. pancake          D. nature

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /æ/

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Question 1: A. project          B. picture          C. answer          D. record

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 2: A. progress          B. increase          C. permit          D. result

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 3: A. open          B. transfer         C. refund          D. suspect

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 4: A. pregnancy          B. deliver          C. restaurant          D. interview

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 5: A. solution          B. physician          C. confusion          D. poverty

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 6: A. dedicate          B. terrify          C. recommend          D. recognize

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, D, B trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 7: A. littering          B. serious          C. spacious          D. abundant

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 8: A. polite          B. funny          C. lovely          D. busy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 9: A. describe          B. enter          C. agree          D. replace

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 10: A. station         B. student          C. disease          D. winter

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-an-overcrowded-world.jsp