Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 12 Reading có đáp án

UNIT 12: An overcrowded world

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 12 Reading có đáp án

It took hundreds of thousands of years for the world population to grow to 1 billion. However, in just another two centuries, it grew sevenfold. You know, in 2011, the total population of the world reached 7 billion. And today, it's about 7.5 billion. Tokyo, with 37.8 million residents, continues to be the largest city in the world in terms of population.

Advances in modern medicine are the main cause of this dramatic growth in the world population. It helps the birth rates increase and the death rates decline. The second contributor is the improvement in living standards. This leads to the rise of global lifespan, from 64.8 years in the early 1990s to 70.0 years today. Last but not least, the number of women of reproductive age is increasing day by day.

However, the rapid population growth can lead to the shortage in medical and educational facilities and services. The population grows fast so the demand for energy also increases. Therefore, energy shortages are also a big problem. In addition, air, water and land pollution caused by growing population in big cities has bad effects on people's health.

Match the paragraphs with their corresponding headings.

Question 1: Paragraph 1

A. Causes of population growth

B. Population explosion

C. Consequences of population growth

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Bùng nổ dân số

Question 2: Paragraph 2

A. Causes of population growth

B. Population explosion

C. Consequences of population growth

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Nguyên nhân tăng dân số

Question 3: Paragraph 3

A. Causes of population growth

B. Population explosion

C. Consequences of population growth

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Hậu quả của sự gia tăng dân số

Decide if the following statements are True or False or Not Given.

Question 1: The population of the world increased seven times just in two centuries.

A. True            B. False            C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: However, in just another two centuries, it grew sevenfold

Dịch nghĩa: Tuy nhiên, chỉ trong hai thế kỷ, nó đã tăng gấp bảy lần.

Question 2: The global population today is 37 million.

A. True            B. False            C. Not Given

Đáp án: B

Thông tin: And today, it's about 7.5 billion.

Dịch nghĩa: Và hôm nay, khoảng 7,5 tỷ.

Question 3: The birth rates are higher than the death rates.

A. True            B. False            C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: It helps the birth rates increase and the death rates decline.

Dịch nghĩa: Nó giúp tỷ lệ sinh tăng và tỷ lệ tử vong giảm

Question 4: The lifespan today is higher than in the early 1990s.

A. True            B. False            C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: This leads to the rise of global lifespan, from 64.8 years in the early 1990s to 70.0 years today.

Dịch nghĩa: Điều này dẫn đến sự gia tăng tuổi thọ toàn cầu, từ 64,8 năm đầu những năm 1990 lên 70,0 năm nay.

Question 5: When the population grows rapidly, the poor have more problems than the rich.

A. True            B. False            C. Not Given

Đáp án: C

Thông tin: Thông tin không có trong bài.

Choose the best options to answer the following questions.

Question 1: How many people were there in the world in 2011?

A. 1 billion            B. 7 billion

C. 7.5 billion            D. 37.8 million

Đáp án: B

Thông tin: You know, in 2011, the total population of the world reached 7 billion.

Dịch nghĩa: Bạn biết đấy, năm 2011, tổng dân số thế giới đạt 7 tỷ.

Question 2: What is True about Tokyo?

A. It has the largest population in the world.

B. Its population is 37.8 million.

C. Both A & B are correct.

D. None are correct.

Đáp án: A

Thông tin: Tokyo, with 37.8 million residents, continues to be the largest city in the world in terms of population.

Dịch nghĩa: Tokyo, với 37,8 triệu dân, tiếp tục là thành phố lớn nhất thế giới về dân số.

Question 3: What is the cause of the world population growth?

A. Advances in modern medicine

B. The improvement in living standards

C. The increasing number of women of reproductive age

D. All are correct.

Đáp án: D

Thông tin: Thông tin là toàn bộ đoạn 2.

Question 4: What is the problem that people face today according to the text?

A. Lack of medical facilities and services

B. An increase in energy

C. Traffic jams

D. All are correct.

Đáp án: D

Thông tin: Thông tin toàn bộ đoạn 3.

Question 5: What is the reason for people's health problems?

A. Air, water and land pollution in big cities.

B. Increasing demand for energy.

C. Energy shortages.

D. None are correct.

Đáp án: A

Thông tin: In addition, air, water and land pollution caused by growing population in big cities has bad effects on people's health.

Dịch nghĩa: Ngoài ra, ô nhiễm không khí, nước và đất do dân số ngày càng tăng ở các thành phố lớn có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-an-overcrowded-world.jsp