Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Unit 3 Writing có đáp án

UNIT 3: Community service

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Unit 3 Writing có đáp án

Bài 1. Rewrite the sentences with the same meaning.

Quảng cáo

Question 1: This is the first time I have seen him. → I have never

A. seen him before

B. saw him

C. saw him before

D. seen he

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy - Tôi chưa từng gặp anh ấy trước đây.

Question 2: I started studying English 3 years ago. → I have

A. start studying English 3 years ago

B. studied English 3 years ago

C. start studying English for 3 years

D. studied English for 3 years

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Tôi đã bắt đầu học Tiếng Anh 3 năm trước. – Tôi học tiếng Anh đã 3 năm rồi.

Quảng cáo

Question 3: I haven't seen him since I left school. → I last

A. seen him since I left school

B. seen him when left school

C. saw him when I left school

D. saw him since I left school

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Tôi chưa từng thấy anh ấy từ khi tôi rời trường. – Tôi thấy anh ấy lần cuối khi tôi rời trường.

Question 4: It started raining two days ago. → It has

A. started raining two days ago.

B. started raining two days

C. rainned since two days

D. rainned for two days

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Nó bắt đầu mưa 2 ngày trước. – Nó đã mưa được 2 ngày rồi.

Question 5: I have never seen such a beautiful girl before. → She is

A. the most beautiful girl I have seen.

B. the most beautiful girl I have saw.

C. the most beautiful girl I saw.

D. most beautiful girl I have saw.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi chưa từng gặp cô gái xinh như thế trước đây.

Quảng cáo

Question 6: We have never had such a cold winter. → It is

A. the coldest winter we had

B. the coldest winter they have ever had

C. the coldest winter we have

D. the coldest winter they have ever

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Chúng tôi chưa từng có một mùa đông lạnh thế.

Question 7: I have never met such a nice person → It’s the

A. nicest person I have ever met

B. nicest person I have ever meet

C. nicest person I met

D. nicest person I have meet

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi chưa từng gặp ai tốt thế.

Question 8: It is a long time since we last met. → We haven't

A. meet for a long time

B. meet each other for a long time

C. met each other for a long time

D. meet since a long time

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian dài.

Quảng cáo

Question 9: When did you have it? → How long

A. have you had it

B. have you have it

C. did you had it

D. did you have had it

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Bạn đã có nó bao lâu rồi?

Question 10: She started driving 1 month ago. → She has

A. drove since 1 month

B. drove since 1 month ago

C. driven since 1 month

D. driven for 1 month

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Cô ấy bắt đầu lái xe 1 tháng trước.

Bài 2. Match the main clauses with their corresponding reason clauses.

1. I like to do volunteer work A. because it was very noisy outside.
2. She couldn't sleep last night B. because they walked in the rain last night.
3. Because the street is full of rubbish, C. because it’s very peaceful and quiet.
4. They love this country D. because I can make new friends.
5. They had a bad cold E. we’ve decided to clean it up.

Question 1: I like to do volunteer work ____________

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Tôi thích làm công việc tình nguyện vì tôi có thể có thêm nhiều bạn mới.

Question 2: She couldn't sleep last night ___________

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Cô ấy không thể ngủ được đêm qua vì bên ngoài quá ồn ào.

Question 3: Because the street is full of rubbish, _________

Đáp án: E

Dịch nghĩa: Bời vì đường phố đầy rác, chúng tôi đã quyết định dọn dẹp nó.

Question 4: They love this country _________

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Chúng tôi yêu đất nước này vì nó thật yên bình và yên ắng.

Question 5: They had a bad cold __________

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Họ đã bị cảm lạnh vì họ đi bộ trong mưa đêm qua.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-community-service.jsp