Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 8: Films

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Question 1: A. picked          B. promised          C. delivered          D. clicked

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /t/. Đáp án C phát âm là /d/

Question 2: A. long          B. boring          C. shocked          D. comedy

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /o/. Đáp án B phát âm là /ɔː/

Question 3: A. jumped          B. washed          C. liked          D. loved

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /t/. Đáp án D phát âm là /d/

Question 4: A. thread          B. bread          C. beam          D. breath

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /iː/

Question 5: A. actor          B. acting          C. address          D. action

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /æ/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 6: A. other          B. among         C. potato          D. nothing

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /əʊ/

Question 7: A. thumb          B. shoulder          C. poultry          D. slow

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án A phát âm là /ʌ /

Question 8: A. thorough          B. tomato          C. drunk          D. bus

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /əʊ/.

Question 9: A. window          B. drunk          C. bowl          D. grow

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án B phát âm là /ʌ/

Question 10: A. naked          B. talked          C. walked          D. booked

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /id /

Question 11: A. animation          B. female          C. safely          D. pavement

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ei/. Đáp án B phát âm là /ʌ/

Question 12: A. critic          B. direct          C. illegal          D. sign

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ai/. Đáp án C phát âm là /i/

Question 13: A. recommend          B. seatbelt          C. vehicle          D. invetigate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /iː/

Question 14: A. cooked          B. booked          C. talked          D. naked

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /t/. Đáp án D phát âm là /id /

Question 15: A. opened          B. played          C. wanted          D. filled

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /id/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-films.jsp