Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Reading có đáp án

UNIT 8: Films

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Reading có đáp án

Bài 1. Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

Geoffrey Hampden has a lot of friends and is very popular at parties. Everybody admired him for his fine sense of humour, except his six-year-old daughter, Jenny.

Recently, one of Geoffrey's closest friends asked him to make a speech at a weeding reception. This is the sort of thing that Geoffrey loves. He prepared the speech carefully and went to the weeding with Jenny. He included a large number of funny stories in the speech and, of course, it was a great success. As soon as he finished, Jenny told him she wanted to go home. Geoffrey was a little disappointed by this but he did as his daughter asked. On the way home, he asked Jenny if she enjoyed the speech. To his surprise, she said she didn't. Geoffrey asked her why this was so and she told him that she did not like to see so many people laughing at him!

Question 1: Why is Geoffrey very popular at parties?

A. Because he has a fine sense of humour.

B. Because he can make a good speech.

C. Because he has a lot of friends.

D. Because he is admired by everybody.

Đáp án: D

Thông tin: Everybody admired him for his fine sense of humour.

Dịch nghĩa: Mọi người đều ngưỡng mộ anh vì khiếu hài hước.

Question 2: What was he invited to do one day?

A. To go to a wedding.

B. To make jokes at a party.

C. To make a speech at a wedding reception.

D. To prepare a speech.

Đáp án: C

Thông tin: Recently, one of Geoffrey's closest friends asked him to make a speech at a weeding reception.

Dịch nghĩa: Gần đây, một trong những người bạn thân nhất của Geoffrey đã yêu cầu anh ta phát biểu tại buổi tiếp tân.

Question 3: What is Geoffrey interested in?

A. Going to weddings.

B. Making speeches at his friends' weddings.

C. Making jokes.

D. Teasing his friends.

Đáp án: B

Thông tin: This is the sort of thing that Geoffrey loves.

Dịch nghĩa: Đây là thứ mà Geoffrey yêu thích.

Question 4: How did Geoffrey feel when his daughter asked him to take her home after his speech?

A. Annoyed.              B. Bored.

C. Terrified.             D. Disappointed.

Đáp án: D

Thông tin: As soon as he finished, Jenny told him she wanted to go home. Geoffrey was a little disappointed by this but he did as his daughter asked.

Dịch nghĩa: Ngay khi anh nói xong, Jenny nói với anh rằng cô muốn về nhà. Geoffrey hơi thất vọng vì điều này nhưng anh đã làm như con gái anh yêu cầu.

Question 5: What did Geoffrey's daughter really dislike?

A. Her father's speech.

B. The way her father made jokes.

C. The wedding.

D. Seeing people laughing at her father.

Đáp án: D

Thông tin: Geoffrey asked her why this was so and she told him that she did not like to see so many people laughing at him!

Dịch nghĩa: Geoffrey hỏi cô tại sao lại như vậy và cô nói với anh rằng cô không thích thấy nhiều người cười nhạo anh như vậy!

Bài 2.

Mon, Dec 6th ,…

“Yellow flowers on the green grass” is a 2015 Vietnamese drama, which was directed by Victor Vu. It is adapted from the novel of the same name by Nguyen Nhat Anh. The film stars Thinh Vinh and Trong Khang. Although there aren't any famous actors, the film attracted a large audience.

The film is about the childhood of the brothers Thieu (Thinh Vinh) and Tuong (Trong Khang) in a poor rural village in central Vietnam in the 1980s. They share and do everything together. However, when their friend next door Man (Thanh My), comes to stay with them and a big flood hits their village, there is a big misunderstanding that leads to Tuong's back injury. The film has an open ending with the scene of Thieu and Tuong studying in their house.

The film received many positive reviews from critics for its touching story, beautiful and familiar scenery of the country in Vietnam, and the especially impressive acting of three main actors.

The film touches audiences' hearts because it is about a story of childhood but it is not childish nor for only children; it's for adults who used to be children. It makes them cry and laugh together when they remember their own childhood, hometown and family. The film is well worth watching.

Posted by Trang at 3:30 p.m.

Decide if the following statements are True or False or Not Given according to the text.

Question 1: ‘Yellow flowers on the green grass' is adapted from the novel of Nguyen Nhat Anh.

      A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: “Yellow flowers on the green grass” is a 2015 Vietnamese drama, which was directed by Victor Vu. It is adapted from the novel of the same name by Nguyen Nhat Anh.

Dịch nghĩa: Hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim truyền hình Việt Nam năm 2015, được đạo diễn bởi Victor Vũ. Nó được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Anh.

Question 2: The film attracted a big audience because of the famous actors.

      A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: B

Thông tin: The film stars Thinh Vinh and Trong Khang. Although there aren't any famous actors, the film attracted a large audience.

Dịch nghĩa: Phim có sự tham gia của Thịnh Vinh và Trọng Khang. Mặc dù không có bất kỳ diễn viên nổi tiếng nào, bộ phim đã thu hút một lượng lớn khán giả.

Question 3: Both Thieu and Tuong like their friend next door, Man.

      A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: C

Thông tin: Thông tin không có trong bài.

Question 4: The film has a moving story and good acting.

      A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: The film received many positive reviews from critics for its touching story, beautiful and familiar scenery of the country in Vietnam, and the especially impressive acting of three main actors.

Dịch nghĩa: Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình vì câu chuyện cảm động, khung cảnh đẹp và quen thuộc của đất nước Việt Nam và diễn xuất đặc biệt ấn tượng của ba diễn viên chính.

Question 5: The film is a story of childhood so it's very childish.

      A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: B

Thông tin: The film touches audiences' hearts because it is about a story of childhood but it is not childish nor for only children.

Dịch nghĩa: Bộ phim chạm đến trái tim của khán giả bởi vì nó là về một câu chuyện thời thơ ấu nhưng nó không trẻ con cũng không chỉ dành cho trẻ em

Choose the best options to answer the following questions.

Question 1: What kind of film is ‘Yellow flowers on the green grass'?

A. It's a romantic film.

B. It's a documentary.

C. None are correct.

Đáp án: C

Thông tin: “Yellow flowers on the green grass” is a 2015 Vietnamese drama.

Dịch nghĩa: Hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim truyền hình Việt Nam năm 2015

Question 2: Who stars in the film?

A. Thinh Vinh & Trong Khang

B. Nguyen Nhat Anh

C. Both A & B are correct.

Đáp án: A

Thông tin: The film stars Thinh Vinh and Trong Khang.

Dịch nghĩa: Phim có sự tham gia của Thịnh Vinh và Trọng Khang.

Question 3: Who is the director of the film?

A. Nguyen Nhat Anh

B. Victor Vu

C. Thanh My

Đáp án: B

Thông tin: “Yellow flowers on the green grass” is a 2015 Vietnamese drama, which was directed by Victor Vu.

Dịch nghĩa: Hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim truyền hình Việt Nam năm 2015, được đạo diễn bởi Victor Vũ.

Question 4: What is the film about?

A. It's about the childhood of the brothers Thieu and Tuong.

B. It's about one pretty kind of flowers in central Vietnam.

C. It's a film for children.

Đáp án: A

Thông tin: The film is about the childhood of the brothers Thieu (Thinh Vinh) and Tuong (Trong Khang) in a poor rural village in central Vietnam in the 1980s.

Dịch nghĩa: Bộ phim kể về thời thơ ấu của anh em Thiệu (Thịnh Vinh) và Tường (Trọng Khang) tại một làng quê nghèo ở miền trung Việt Nam những năm 1980.

Question 5: What do you know about the main characters of the film?

A. Thieu and Tuong live in a poor rural village in central Vietnam.

B. Thieu and Tuong do everything together.

C. Both A & B are correct.

Đáp án: C

Thông tin: The film is about the childhood of the brothers Thieu (Thinh Vinh) and Tuong (Trong Khang) in a poor rural village in central Vietnam in the 1980s. They share and do everything together.

Dịch nghĩa: Bộ phim kể về thời thơ ấu của anh em Thiệu (Thịnh Vinh) và Tường (Trọng Khang) tại một làng quê nghèo ở miền trung Việt Nam những năm 1980. Họ chia sẻ và làm mọi thứ cùng nhau.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-films.jsp