Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Writing có đáp án

UNIT 8: Films

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Writing có đáp án

Bài 1. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar.

Question 1: John can't get tickets despite he has queued for an hour.

A. Correct                  B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: despite ⇒ although

Dịch nghĩa: John không thể nhận được vé mặc dù anh ta đã xếp hàng trong một giờ.

Question 2: The ending of the film is predictable. However, I enjoyed it

A. Correct                  B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Kết phim có thể dự đoán được. Tuy nhiên, tôi thích nó.

Question 3: Although her good salary, she gave up her job.

A. Correct                  B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Mặc dù lương cao, cô ấy đã từ bỏ công việc.

Question 4: I haven't won yet, but I will keep trying

A. Correct                  B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi chưa chiến thắng nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Question 5: I don't really like the film although most critics say it is a must-see film.

A. Correct                  B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi không thực sự thích bộ phim dù đa số nhà phê bình đều nói đó là một bộ phim đáng xem.

Question 6: The effect in the film is amazing. Although the acting is terrible

A. Correct                  B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: although ⇒ however

Dịch nghĩa: Hiệu ứng bộ phim thật tuyệt. Tuy nhiên, lối diễn lại dở tệ.

Question 7: In spite of it is a comedy, I don't find it funny.

A. Correct                  B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: in spite of ⇒ although/ though

Dịch nghĩa: Mmawjc dù đó là một hài kịch, tôi không thấy vui vẻ.

Question 8: She performed excellently in many films. However, she hasn't ever won an Oscar for Best Actress.

A. Correct                  B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa:Cô đã thể hiện xuất sắc trong nhiều bộ phim. Tuy nhiên, cô chưa từng giành giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Bài 2: Choose the best answer to complete these following sentences.

Question 1: _____ she was very tired, she helped her brother with his homework.

A. Because            B. whether

C. Although            D. so

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Dù cô rất mệt mỏi, cô giúp anh trai làm bài tập về nhà

Question 2: It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.

A. or            B. but

C. so            D. though

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Trời đang mưa to, vì thế chúng ta không thể đi biển.

Question 3: Nam was absent from class yesterday ____ he felt sick.

A. so            B. because

C. although            D. but

Đáp án: B

Sửa:

Dịch nghĩa: Nam đã nghỉ học hôm qua vì cậu ấy cảm thấy phát ốm

Question 4: Tom has a computer, _____ he doesn’t use it.

A. or            B. as

C. because            D. but

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Tom có một cái máy tính nhưng cậu ấy không dùng nó.

Question 5: The boy can’t reach the shelf ____ he’s not tall enough.

A. because            B. although

C. even though            D. and

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Cậu bé không thể chạm đến kệ vì cậu ấy không đủ cao.

Question 6: The film was boring, ____ we went home.

A. so            B. when

C. but            D. if

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Bộ phim thật nhàm chán, vì thế chúng tôi đã về nhà.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-films.jsp