Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

UNIT 8: Films

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1. Choose the correct option for each gap in the sentences.

Question 1: …………. he spent much money on the film, it wasn't a big success.

A. Even              B. But

C. Although              D. Despite

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Mặc dù ông đã chi nhiều tiền cho bộ phim, đó không phải là một thành công lớn.

Question 2: I enjoyed the film on TV yesterday evening ………. nobody in my family liked it.

A. although              B. yet

C. in spite of              D. so

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi rất thích bộ phim trên TV tối hôm qua mặc dù không ai trong gia đình tôi thích nó.

Question 3: We didn't find it funny………..it was a comedy.

A. in spite of              B. despite

C. although              D. but

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Chúng tôi không thấy nó vui vẻ dù nó là một vở hài kịch.

Question 4: I went to the cinema with my friends yesterday ………… feeling very tired.

A. although              B. in spite of

C. but              D. so

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tôi đã đi xem phim với bạn bè của tôi ngày hôm qua dù cảm thấy rất mệt mỏi.

Question 5: ………….. careful preparation, we have a lot of difficulties in making a new

A. With              B. However

C. Such              D. Despite

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm một bộ phim mới.

Question 6: Let's go to the Victor Cinema. I'm sure you'll find the film…………

A. excites              B. excite

C. excited              D. exciting

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Hãy đến rạp chiếu phim Victor. Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy bộ phim thú vị.

Question 7: I have never felt as ………… as I did when I watched that horror film.

A. terrify              B. terrified

C. terrifying              D. terrible

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tôi chưa bao giờ cảm thấy như một người bị sợ như tôi đã làm khi xem bộ phim kinh dị đó.

Question 8: We like the film very much. The…………. are unforgettable and the plot is gripping.

A. characters              B. acting

C. style              D. action

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Chúng tôi rất thích bộ phim. Các nhân vật là không thể quên và cốt truyện là hấp dẫn.

Question 9: The film was so …………… . However, my father saw it from beginning to end.

A. interesting             B. exciting

C. boring             D. fascinating

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Bộ phim rất tẻ nhạt. Tuy nhiên, cha tôi đã nhìn thấy nó từ đầu đến cuối.

Question 10: I was ……… to learn that the director of that gripping film has won the first prize.

A. interest              B. interests

C. interested              D. interesting

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Tôi đã quan tâm để biết rằng đạo diễn của bộ phim hấp dẫn đó đã giành giải nhất.

Bài 2: Find the odd one out A, B, C, or D.

Question 1: A. science         B. comedy          C. film          D. cartoon

Đáp án: C

Dịch nghĩa: A. khoa học          B. hài kịch          C. phim         D. hoạt hình

Question 2: A. Actor          B. actress          C. character          D. audience

Đáp án: D

Dịch nghĩa: A. diễn viên nam          B. diễn viên nữ          C. nhân vật          D. thính giả

Question 3: A. frightening          B. excite          C. terrifying          D. entertaining

Đáp án: B

Dịch nghĩa: A. đáng sợ          B. sự hào hứng         C. đáng sợ         D. giải trí

Question 4: A. documentary          B. romantic          C. science fiction          D. animation

Đáp án: D

Dịch nghĩa: A. phim tài liệu         B. phim lãng mạn         C. phim KHVT         D. hoạt hình

Question 5: A. Enjoy          B. like          C. feeling          D. annoy

Đáp án: C

Dịch nghĩa: A. thích          B. thích         C. cảm xúc          D. làm phiền

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-films.jsp